Hakkımızda
İletişim
Video Galeri
Foto Galeri
Tasavvuf Dosyası
 
Ana Sayfa > YORUM ANALİZ

İbadet Kavramı
15 Temmuz 2013
"De ki: Bana dinî yalnız Allah'a halis kılarak O'na kutluk etmem emredildi" (39 Zümer-11).
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
ibadet, düşüncenin, inancın pratiğe dönüşmesinin adıdır denilebilir. Kişinin inancı adına, inandığı değerler adına yaptığı herşey ibadet kapsamına girer, ibadet kavramı bütün bir düşünceyi ve hayatı kuşatan, insanın yapmakta olduğu herşeyi kapsamına alan bir kavramdır.

Ne var ki günümüzde., bütün bir hayatı kuşatan bu kavram, alabildiğine dar bir alanla sınırlandırılarak, sadece bazı şeyler için kullanılan bir deyim, olmuştur.Bu kavram, İslamın bütün pratiğini kapsarken, bunun daraltılması ve sadece bazı hareketlere (namaz, oruç, hac,.,,) indirgenmesi ile İslam da hayatın bütününden koparılarak sadece bazı alanların dini haline dönüştürülmüştür.

Onun için Müslümanın inancında ibadet kavramı gerçek değerini/yerini almadıkça İslamın bir bütün olarak kavranması ve yaşanması mümkün değildir. Bu yüzden diyoruz ki ; ibadet kavramı doğru anlaşılmadıkça, islam doğru anlamak mümkün değildir. İbadet, kulun her şeyini borçlu olduğu varlığın, kendisine çizdiği rotada yürümesidir. Bir yanda Mabud, diğer yanda abid. ibadet, kulun (abidin) yaratıcının (Mabud'un) ipine tutunmasıdır.

Ve bu tutunma sadece belli şeylerde değil, hayata dair ne varsa hepsinde olmalıdır. Yaşadığı hayatı Allah'ın koyduğu esaslara göre düzenlemeyi amaç edinen bir kulun yaptığı meşru her şey ibadettir.

Evet, o kulun çalışması, okuması,yemesi, içmesi, gezmesi... ibadettir.İslamı bir yaşam biçimi olarak almayan ve İslamı hayata hakim kılmayı hayatının amacı saymayan bir kimsenin yaptığı hiçbir iş ibadet sayılmaz. İslam adına, din adına yaptığı her sey boşa gider. Ne namazı, ne orucu, ne haccı ona fayda sağlamaz; kısaca yaptığı her sey boştur. Onun yaptıkları, ibadet değil adettir.

Bir işin ibadet sayılması için, o işi yapanın yeryüzünden fitnenin kaldırılması ve dinin tamamen Allah 'a ait olması amacını taşıması gerekir. Evet, bîr davranışın ibadet olabilmesinin ölçüsü budur. Ve sevap, bu ibadet ölçüsü içinde yapılan işe verilen karşılıktır. Ölçüsü bu olmayan işe karşılık verilecek sevap yoktur. o iş boşa gitmiştir. Yapana hesap gününde hiçbir yarar sağlamaz.

Yapılan işin iyi, güzel ve doğru bir iş olması bu gerçeği değiştirmez. Ayrıca davranışın ibadet sayılmasının önündeki en büyük engellerden biri de riya'dır.
Riya ibadeti öldürür, hatta şirke kapı açar. Amaçsız, ruhsuz ve özsüz davranışlar/hareketler- şekil olarak ibadet görülse de- alışkanlıkların körü körüne sürdürülmesinden başka bir anlam içermez.

İşin dindarlık ve Allah adına yapılıyor oluşu bu gerçeği değiştirmez, Tanımından da anlaşıldığı gibi, ibadet, sadece bazı şeyleri yapmakla sınırlı bir şey olmayıp, kişinin bütün iş ve davranışlarını kapsar. Her alanda olduğu gibi, ibadette de Tevhidi korumak zorundayız. Yani ibadet yalnızca Allah'a ait olmalıdır. Allah'ın dışında hiçbir varlığa ibadet edilmez.

Kurallarını İslam'ın belirlediği, yüce Allah'ın Kitab'ında açıkladığı esaslara göre yapılmayan ibadet sahih değildir:
Allahu teaale şöyle buyurur:
"Ben cinleri ue insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım"(Za-riyat-56).
 
İbadet kavramı sadece bazı davranışlarımıza karşılık kullanıldığı ve anlamı doğru bilinmediği için, kul da kapsamı daraltılmış anlam içinde ibadet olarak nitelenen işleri yapmakla kendisini yeterli görmüş ve böylece Allah'ın dinini heva ve hevesine dayalı bir inanca dönüştürmüştür.

Görünürde Allah'a, yönelmiş olsada  özde atalar dinininizleyicisi olmuştur. İbadet, İslam'a ait ne varsa, Allah'ın ne kadar hükmü varsa, bunların davranışa dönüşmesi demek iken onu sadece bazı davranışlardan ibaret (namaz oruç, zekat,,/) sayanlar bu anlayışın gereği olarak da dinin çok az bir bölümünü yerine getirdikleri halde, tümüne uyduklarını sanmaktadırlar.
 
Oysa ki ibadet, Allah'a bütün hükümlerinde(siyasi, sosyal, ekonomik, idari, kısacası yaşama ait ne varsa*..) itaatin pratiğe dönülmesindeki içtenlik, uygunluk ve istekliliktir. İtaat etmenin biçimidir, emrin yerine getirilmesidir.

Diğer önemli bir husus ta, ibadetin kime yapılacağıdır. Bu soruyu her Müslüman tereddütsüz bir şekilde Allah'a diye yanıtlarken bu pratikte gerçekleşmemekte ve ibadetin, gerçek anlamını ve kapsamını bilmeyen kimi Müslümanlar(!) Allah'la birlikte bir çok varlığa ibadet etmektedirler. Zira, inanıyoruz ki hiçbir Müslüman, Allah'la birlikte veya Allah'a rağmen başka bir varlığa bilinçli bir şekilde ibadet etmeyi asla kabul etmez.

Ve yine inanıyoruz ki, kul kimin, koyduğu kuralları davranışa dönüştürüyorsa ona ibadet etmiş olacağını kavrarsa Allah'tan başka ibadet ettiği bütün varlıkları ve varlıkların kurallarını terk edecektir. Yani, birçok Müslüman ibadetin anlamını yanlış bildiği için, Allah'la birlikte başka varlıklara da ibadet etmek durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki, Allaha ibadet etmek demek Allah'a itaat etmek demektir.Tağuta itaat edende Taguta ibadet etmiş olmaktadır.

"Allah'ı herşeyden üstün görenler ve O'nu herşeyden üstün sayarak yüceltenler Onun koyduğu yasalara boyun eğerek ve o yasalarını içtenlikle uygulayarak, ibadetlerini Allah'a; bunun dışında kalanlar., yani kendi yanlarından uydukları kuralları benimseyip, onlan pratiğe geçirenler de kurallarına uydukları varlıklara ibadet etmiş sayılırlar. Bu da onların Allah için ve din adına yaptıkları herşeyin iptal olmasına geçersiz sayılmasına neden olmaktadır:
 
"Bu böyledir.  Çünkü inkar edenler batıla uymuşlar; inananlar ise Rabb'lerinden gelen hakka uymuşlardır. (Allah da böylece herkesin hakettiğini vermiştir). İşte Allah, onların durumlarını, insanlara böyle anlatır"(Muhammed-3).
 
Kur'an'da ibadet kelimesi kulluk, itaat ve dolaylı olarak ilahlık iddiasında bulunma anlamında kullanılmıştır.

Her ne amaçla olursa olsun, insanın, başkasını ibadete değer görmesi veya Allah'a ibadette başka bir varlığı aracı yapması, yapacağı işin (ibadetin) şirke dönüşmesi ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Zira, insanların, kimi kişilere, değerlere, güçlere bağlanması, onların koyduğu hükümlere itaat etmesi, onlara, ibadet etmesi anlamına gelmektedir.

Müslümanın inancında, hüküm Allah'ın'dır ve itaat de O'na olmalıdır. Allah'tan başka veya Allah'la birlikte bazı kişi, kurum ve kuruluşların koydukları hükümlere uymak onlara itaattir. Ve bu itatin gereği yapılan her türlü iş de ibadettir. Ve bu ibadet şekli, sahibini küfre düşüren bir ameldir.
 
"Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarıma müjde ver. "(39 Zümer- 17).

İbadet kelimesini itaatten, ilahlık iddiasından soyutlayarak, dar bir alana sıkıştırmak Kur'an'ı anlamada ve yaşamada da aynı daralmaya neden olmaktadır. Ve bunun sonucunda İslam yanlış anlaşılmakta, insanlar delalete ve sapıklığa düşmektedirler.
 
 îbadet Allah'a has kılınmalıdır, ibadeti Allah'a has kılmak ise yalnız ve yalnız Onun koyduğu kuralları geçerli sayarak pratiğe geçirmeyi gerektirir:
"De ki: Bana dinî yalnız Allah'a halis kılarak O'na kutluk etmem emredildi"(39 Zümer-11).
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM ANALİZ Haberleri

Başlık Tarih
 
Marlboro sigaraları içerek emperyalizme lanet okunamaz!27 Mart 2015
“En Büyük Arzum Allah'in Benden Razı Olmasıdır”26 Mart 2015
Müslüman Tutsaklar İçin Adalet ve Özgürlük23 Mart 2015
İslami Açıdan Newroz Kutlamaları21 Mart 2015
Büyük Şeytan’la Ortaklığın İrfani ve İnkılabi Çerçevesi19 Mart 2015
Kur’an ve anayasa18 Mart 2015
M. Kamal, Çanakkale Harbi’nde askerlerin şehitliğine inanmadığını yazıyor17 Mart 2015
İbn Arabi'nin kafasındaki garip Tanrı anlayışı26 Mart 2015
Eski Düşmanlıklar Dostluklara Dönüşürken…17 Mart 2015
“Hakk’a tapan millet” diyen istiklâl marşı cumhuriyetle uyuşmuyor16 Mart 2015
Ha Çanakkale ha Halepçe 'Çanakkale geçilmiştir'16 Mart 2015
Altı ok cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”12 Mart 2015
Diliniz KABA, Vicdanınız TAŞ05 Mart 2015
28 Şubat Darbe Süreci ve Yapılmamış Muhasebeler03 Mart 2015
Hazreti Ali (Radıyallahu anh)03 Mart 2015
Postmodern İnfaz27 Şubat 2015
İnsanlık Tarihi Boyunca Müslümanlara Reva Görülen İfade 'YOBAZ'26 Şubat 2015
DÜNYA İLİM TARİHİNE GİREN İLK KADIN HZ. AİŞE ANNEMİZ VE ALİME KADINLAR26 Şubat 2015
Bir Hidayet ve Öze Dönüş Öyküsü26 Şubat 2015
İlim Öğrenmek Her Müslüman'a Farzdır25 Şubat 2015
Mukaddesata Saldırı: Ezan, Cami ve Kuran Düşmanlığı25 Şubat 2015
Darlık da Genişlik de İmtihandır!25 Şubat 2015
Hepiniz Bu Katliama Ortaksınız!24 Şubat 2015
İSLAM' DA KEHANET ve BURÇ SAPKINLIĞI24 Şubat 2015
623622 Şubat 2015
Vahşeti Pazara, Acıyı Markaya Dönüştüren Fırsatçılık19 Şubat 2015
Analist Melahat Kemal: İran’ın Gizli Birimi " Birim 190"19 Şubat 2015
‘Batıda Bilinçli Olarak İslam Korkusu Üretiliyor’16 Şubat 2015
Özel emeklilik caiz midir?10 Şubat 2015
29 yıl hapis az, 1 yıl denetimli serbestlik çok10 Şubat 2015
Ömer Muhtar / Libya'nın İşgali ve Direniş07 Şubat 2015
Cayır Cayır Yanan Binlerce İnsan05 Şubat 2015
Bir Hidayet ve Öze Dönüş Öyküsü04 Şubat 2015
TESETTÜR ŞUURUNUN KAYBOLMASI ÜZERİNE28 Ocak 2015
Kemalizmin Kökenleri -Tarihe Emretmek-28 Ocak 2015
Özgüven Patlaması Değil Özgüven Ahlakı Yaşayan Gençlik27 Ocak 2015
Peygamber'le Savaşanlar Kaybetmişlerdir27 Ocak 2015
Kral öldü25 Ocak 2015
“Cihad”a “terör” diyen “İslam”a ne demiş olur?20 Ocak 2015
Böyle Olur Şam Zindanında Şehadet…17 Ocak 2015
Mümin Hayatında Şükrün Yeri13 Ocak 2015
Arkasında o grup mu var? PEGİDA'da şok ayrtıntı06 Ocak 2015
Başörtülülerin dört hali05 Ocak 2015
MÜBAREK MEVLİD (NOEL) KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN!02 Ocak 2015
Yılbaşı Kutlama Pespâyeliğini M. Kemal Resmîleştirdi30 Aralık 2014
Yakup Köse’yi Kim Tutukladı30 Aralık 2014
Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin25 Aralık 2014
Noel’in Adını Koymak24 Aralık 2014
Hayatsız İnsanlar, İnsansız Hayatlar24 Aralık 2014
Menemen tam bir tezgâhtı23 Aralık 2014
İslam'ın Güçlü Kalesi: Tesettür22 Aralık 2014
Yılbaşı kapitalizmin tüketim bayramıdır22 Aralık 2014
Ortak Payda: Örtü Düşmanlığı22 Aralık 2014
AİLECE MÜSLÜMAN OLDUK 18 Aralık 2014
MÜ’MİN GİRDİĞİ YERE HAYAT VERMELİ! 18 Aralık 2014
‘Alfabe İnqılabı’na Değil, ‘İnkilabın Alfabesi’ne İhtiyaç Vardı16 Aralık 2014
DARU’L-İSLAM’DA ‘’NOEL’’ ÖRNEĞİ VE MODERNİZM15 Aralık 2014
Aleviler Katilini Sevmemeli, Sünniler Düşmanına Sığınmamalı 09 Aralık 2014
TC Tarihinde 5816 Sadece Bir Sayı Değildir!08 Aralık 2014
Kadın çalışınca 'Ümmet' neler kaybeder?06 Aralık 2014
Ölüler Göreve Çağırıyor06 Aralık 2014
Batıla Benzemek Haramdır!25 Aralık 2014
“İslam toplumu, Ahlâk toplumudur”04 Aralık 2014
Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) 05 Aralık 2014
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Muhammed (s.a.s.) 04 Aralık 2014
Ümmet Olma Önünde Duran Engellerden Biri: Milliyetçilik Akımı 04 Aralık 2014
Gençlere Dayatılan Sloganlar ve Tatminsizlik‏04 Aralık 2014
Kadın, "Ey Müminler" Hitabının Muhatabıdır.02 Aralık 2014
Keşke’ Dememek İçin…02 Aralık 2014
Kalp ve Ruh Damağımı Tatlandıracak Bir Tat Ya Rab02 Aralık 2014
Geçmişini ve Geleceğini Hayra Dönüştürmek İstemez misin?02 Aralık 2014
Dünyevileşme ve Laikliğe Karşı Medenileşme01 Aralık 2014
Dindar Atatürk!01 Aralık 2014
İslam’ı dört karılı merhametsizlerin dini olarak göstermek zulümdür01 Aralık 2014
Tesettür düşmanlığı İslam’a karşı duyulan kinin göstergesidir”28 Kasım 2014
Çarşaf asaletin zirvesi, küfür cephesinin korkusudur!28 Kasım 2014
Deyyusun kadın felsefesi: "Önce pazara; sonra intihara!"28 Kasım 2014
Bu ne fitne ya Rabbi…25 Kasım 2014
Batı’yı Rahatsız Eden Güç25 Kasım 2014
”Hz. Muhammed'in Sünnetinin Doğru Anlaşılmasi ve Günümüz Sorunları”24 Kasım 2014
Tekkeler neden kapatıldı?24 Kasım 2014
ABD’nin Yeni Projesi: Komploculuk19 Kasım 2014
"Özgür Filistin"ten, "İşgale Hizmet"e Dönüşen Filistin Yönetimi19 Kasım 2014
siyonistler Aksa’da, İslam Ümmeti nerede?18 Kasım 2014
Çarpık Başörtüsü ve Tesettür Anlayış ve Uygulamaları17 Kasım 2014
90 Yıllık Kemalist Dayatmalar ve Dersim Gümbürtüleri..17 Kasım 2014
Sünniler Borçlu, Aleviler Alacaklı mı?17 Kasım 2014
O Fotoğraf Karesinde Asalet, Zarafet ve Bilgelik Bulanlar17 Kasım 2014
Cuma Günü Niçin Tatil Olsun?14 Kasım 2014
Kudüs Ya da İslam Ümmetinin Şerefi ve Geleceği14 Kasım 2014
Zorunlu Bir Din Dersi Yok ki...13 Kasım 2014
Kamusal Matem Despotizmi11 Kasım 2014
Dilipak: Koç ile Cumhuriyet "kesebir" çalıştı10 Kasım 2014
Diyelim ki Neve Şalom Sinagogu’nu kapattık...06 Kasım 2014
Allah’a Kulluğu Ertelemenin Riskleri ve Dünyada Musibet05 Kasım 2014
Senai Demirci : Atatürk Olmasaydı !31 Ekim 2014
Çok Canım Sıkılıyor, Kürt Vuralım İstersen…28 Ekim 2014
Rahat Kızlar23 Ekim 2014
Bir Kanton Uğruna Amerika’nın Müttefiki Olmak!23 Ekim 2014
“KURUCU BİR EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRMELİYİZ” 22 Ekim 2014
Asıl Terörist ABD’dir 22 Ekim 2014
Yeniden Dirilişin Dinamikleri 22 Ekim 2014
İslam’a teslim olmak mı, İslam’ı teslim almak mı? 22 Ekim 2014
Müslümanlar Nasıl Kazanır?22 Ekim 2014
Mehmet Göktaş’tan Çok Sert Yazı! 22 Ekim 2014
El Ne Der?21 Ekim 2014
Tesettür Sadece Örtünmek midir?21 Ekim 2014
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın tweeti sosyal medyada tartışma yarattı!21 Ekim 2014
Batılı gözüyle Türkiye ve IŞİD21 Ekim 2014
Zılgıt Çekerek ‘Öldürün’ Diye Bağıran Kadınlar!20 Ekim 2014
PKK’NIN YÜKSEKÖĞRETİM YAPILANMASI TASFİYE EDİLMELİ !19 Ekim 2014
Ey İman Edenler… Adaleti Kollayıp Gözetin!17 Ekim 2014
KURAN YETMİYOR MU?17 Ekim 2014
Apaçık Delil mi Arıyorsun?17 Ekim 2014
Kuran’dan Yüz Çevirmek17 Ekim 2014
HSYK Seçimlerinden Sonra Yargı Bizi Yargılar mı? 13 Ekim 2014
Türk ve Kürt Ulusolcularının Yankeeleşmesi13 Ekim 2014
İlahlıktan Seyyitliğe07 Ekim 2014
Başörtüsü; Pirsing vs.02 Ekim 2014
Kurban ve bayramı 03 Eylül 2014
Bayram 04 Eylül 2014
Bayram 04 Eylül 2014
Geleneğimizde Kurban Bayramı 03 Eylül 2014
Hac ve Kurban 02 Eylül 2014
İNSAN İLE KUR’AN ARASINDAKİ ENGELLER…29 Eylül 2014
Neye TARAF, Kime SÖZCÜ!25 Eylül 2014
Allah Rasulü Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak…24 Eylül 2014
Neye İman Ediyoruz? Gelenek mi? Kur’an mı?24 Eylül 2014
Erkeğin Elinin Kiri, Kadının Namusu!24 Eylül 2014
Dosdoğru Yol Hangisi?24 Eylül 2014
Kur’an’ı Kerim Üzerine “UYDURULAN” Hurafeler…22 Eylül 2014
Banka Faizi ve Kar Payı Aldatmacası !22 Eylül 2014
Anlaşılsın İstenilmeyen Kitap!20 Eylül 2014
Kuran’ın Çağrısı…20 Eylül 2014
Peygamberimizin Veda Hutbesinden Alacağımız Dersler19 Eylül 2014
Süslü İşler ve Dûn’ya19 Eylül 2014
Çokluk Yarışı…19 Eylül 2014
Kur’an’ın Çizdiği Sınırlar Hayatımızı Güzelleştirir…19 Eylül 2014
Rabbimizin İnsana Verdiği Değer…18 Eylül 2014
Kur’an = Hayat18 Eylül 2014
Mücahide kadın18 Eylül 2014
Resmî Tarihin Enkazı Ne Zaman Kaldırılacak?15 Eylül 2014
11 Eylül ‘Arap Baharı’nı Etkiledi mi?15 Eylül 2014
Allah’ın Tek Dini İslam’a Son Davet KUR’AN !11 Eylül 2014
Kitaba Sarılın…11 Eylül 2014
Kuran ve Aile Kavramı…10 Eylül 2014
Kitab’ın Tahrifi : İsrailoğulları ve Müslümanlar!10 Eylül 2014
Dinsizliğin Getireceği Tehlikelere Karşı Çözüm : Kuran Ahlakı10 Eylül 2014
Allah’ı Anmada Gevşeklik Etmek10 Eylül 2014
Kuran’ı Rehber Edinmek İçin Önce Anlamak Gerek!08 Eylül 2014
Şirk ve Mezarlık Kardeşliği…08 Eylül 2014
Ölçü ve Tartıyı Adaletle Yerine Getirmek…08 Eylül 2014
DEVLET-İ ÂLİ MEDİNE İSLAM DEVLETİ YÖNETİMİNDEN MISIR’DAKİ HADİSELER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI08 Eylül 2014
İndirilen Değil, Uydurulan; “Zan” Dini…05 Eylül 2014
İnşallah’ı Maşallah’ı Var mı, Yok mu?04 Eylül 2014
Müslümanlar Kur’an’ı Anlayarak Okumuyor04 Eylül 2014
Müslüman Olanlar Doğruyu Araştıranlardır!04 Eylül 2014
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Olmak03 Eylül 2014
Ayetler Bağlamında Komplo Teorileri02 Eylül 2014
SIKINTILARINI NAMAZLA TEDAVİ ET02 Eylül 2014
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Üstün Bir Ahlak Üzere İdi02 Eylül 2014
Terk Edilmiş Kitap: Kur’an 02 Eylül 2014
Ateşe Çağıran Bir Gelenek: Ataların Dinine Bağlılık01 Eylül 2014
Değerini Bilmediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman29 Ağustos 2014
Peygamber Mescidinde Çocuklar 31 Ağustos 2014
Yönetici Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav)31 Ağustos 2014
Örnek Muallim Hz. Peygamber30 Ağustos 2014
Örnek Eş Hz. Peygamber29 Ağustos 2014
12 Madde’de Örtünme Gerçeği31 Ağustos 2014
Tesettürün Moderni de mi Olurmuş?30 Ağustos 2014
Şal ve Gözlük Kombini…!29 Ağustos 2014
Hanımlar! Asli Vazifenize Dönün28 Ağustos 2014
Günümüzde ki Çeyrek Tesettür27 Ağustos 2014
"İsrail var olma mücadelesi veriyor"27 Ağustos 2014
Mescidler, tefrika aracı haline getirilmemeli26 Ağustos 2014
KUR’ÂN-I KERÎM’İ TEFEKKÜRLE OKUMALI 26 Ağustos 2014
Tesettür nereye gidiyor?23 Ağustos 2014
Heykelleri Yarıştırıp İnsanları Savaştıran Ulusalcılık21 Ağustos 2014
Batı'nın Vicdanına Terk Edilen Müslümanları Suçlamak 20 Ağustos 2014
Dînin Kültürleşmesi ya da Kültürün Dînleşmesi18 Ağustos 2014
Atatürk Kur’an’ı Neden Türkçeye Çevirtmişti?18 Ağustos 2014
TC, Kürdistan, kafatasçılık...18 Ağustos 2014
IŞİD, Kara Propaganda ve İkiyüzlü Hümanizm Üzerine15 Ağustos 2014
MÜSLÜMAN SAATİ OLUR MU? 13 Ağustos 2014
Bir Turnusol Kâğıdı Olarak Gazze Direnişi10 Ağustos 2014
Alevilerin Şiilik ile İmtihanı10 Ağustos 2014
Sloganik kardeşlik ile rasyonel kardeşlik08 Ağustos 2014
TAKVA08 Ağustos 2014
Atasoy Müftüoğlu: Kur’an Referans Kaynağı Olmaktan Çıkmıştır 08 Ağustos 2014
Gülen, İsrail’e beddua edemez, çünkü!08 Ağustos 2014
Müslümanları Batıcılık Rezil Etti07 Ağustos 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek! 07 Ağustos 2014
Gazze Kazandı, Vallahi de Kazandı Gazze!06 Ağustos 2014
Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?05 Ağustos 2014
Hayat Kur'an'la Değer Bulur05 Ağustos 2014
Bayram'ın ardından 05 Ağustos 2014
“Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi?”05 Ağustos 2014
İran ve Suudi Arabistan’ın İsrail’le Ortak Paydası05 Ağustos 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?04 Ağustos 2014
Huşu, Arınma, Takva, Namaz ve Hidayet İlişkisi04 Ağustos 2014
Ben Kimim? Sorusuna Kur’an dan Cevap Bulmak03 Ağustos 2014
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor02 Ağustos 2014
Allah Demek Anlam Demektir02 Ağustos 2014
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?01 Ağustos 2014
Namazla Rabb'e Hicret 31 Temmuz 2014
“Filistin ve ümmetin kurtuluşu için Kur’an’a sarılmalıyız” 31 Temmuz 2014
Boykotun Önemini Kavrayamayanlar İçin Bir Haber 31 Temmuz 2014
Karanlığa ve Zulme Karşı Yürüyen Kur’anlar Olalım 31 Temmuz 2014
İran ve Hizbullah’ın “Kudüs Edebiyatı” ve Türkiye’deki Şii Siteleri25 Temmuz 2014
Kutsallara Bile Haram Bulaştırılıyor25 Temmuz 2014
IŞİD İsrail’e hizmet eden bir örgüt mü?19 Temmuz 2014
'Dün Peygamber Öldürdüler Bugün Bebek Öldürüyor'17 Temmuz 2014
Ah Gazze!.. Messi'ye, Ronaldo'ya Bakıp Utanır mıyız?15 Temmuz 2014
Arap Düşmanlığını Irkçılıktan Saymayan Ruh Hali15 Temmuz 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek!13 Temmuz 2014
Cenk ve Erdem'in Erdem'i Nasıl Dindar Oldu?12 Temmuz 2014
Füzeler, Goller Kadar Kederlendirmiyor11 Temmuz 2014
’Mezar-Türbe’ Düşmanlığı ve Kutsamacılığı Arasında..10 Temmuz 2014
Yere göğe sığdırılamayan Mevlana'dan(!) İnciler(!)05 Temmuz 2014
Orijinal teravih nasıl kılınır?01 Temmuz 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?26 Haziran 2014
Ramazan'ın İhyası.. 24 Haziran 2014
Balyoz Hayal, Ergenekon Hayalet miydi?24 Haziran 2014
Zindanda Unutulmuş Müslümanlar 24 Haziran 2014
İSTİĞFAR ETMEK21 Haziran 2014
İbadet, İtaat, Kulluk 21 Haziran 2014
DÜNYA HAYATI20 Haziran 2014
ZİYÂRET ÂDÂBI21 Haziran 2014
HEDİYELEŞME ÂDÂBI20 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN İNFAKI20 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN TEFEKKÜRÜ18 Haziran 2014
Yakın bir gelecekte bir mehdi fitnesi bizi bekliyor gib18 Haziran 2014
Bu Yazıyı Okumadan IŞİD ve Türkiye Hakkında Yorum Yapmayın!17 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN ALLAH'A YAKARIŞI16 Haziran 2014
Ramazan Borsası 16 Haziran 2014
“Rabbimiz Allah’tır” demenin bedeli 16 Haziran 2014
IŞİD’in Arkasında Stratejik Bir Akıl İşliyor15 Haziran 2014
‘Irak ve Şam Diyarları’ndaki Cesed Bataklığı ve IŞİD14 Haziran 2014
Zaman Yazarı Kirli Planı İtiraf Etti!14 Haziran 2014
ÜÇ ÇEŞİT SAPIK YOL VARDIR 14 Haziran 2014
İMANIN YÜCELİĞİ 14 Haziran 2014
ŞİRK VE CEHALET 13 Haziran 2014
Dünya Hayatı, Sizi Aldatmasın!13 Haziran 2014
Irak’ı tek kurşun atmadan IŞİD’e teslim eden kim?13 Haziran 2014
Truva atı IŞİD ve yüz yıllık plan13 Haziran 2014
Toplum mühendislerinin yeni gözdeleri: Neo-Menkıbeciler13 Haziran 2014
Beraat Gecesi / Kandili hakkında bilgi (uydurma mı? gerçek mi?12 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN NAMAZA VERDİĞİ EHEMMİYET12 Haziran 2014
Musul işgali, İngiliz/Suud operasyonudur!11 Haziran 2014
Dilipak: Bu iki değeri kaybedersek...11 Haziran 2014

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen
Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!