Hakkımızda
İletişim
Video Galeri
Foto Galeri
Tasavvuf Dosyası
 
Ana Sayfa > YORUM ANALİZ

NÜBÜVVET VE KULLUK
01 Kasım 2013
Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.


Allah(c.c) ,insanlık tarihinin her döneminde, insana kulluğun nasıllığını öğreten elçiler göndermiş ve hiçbir dönem insanoğlunu başıboş bırakmamıştır. Yaratılış gayesi sadece Allah’a kulluk olunca, kulluğu insana öğreten başöğretmenler de Peygamberlerdir. Tarihler boyunca insanoğlunun sadece iki safı vardı. Tevhid ve şirk! Tevhid Allah’ın vaaz ettiği yaşam tarzının anahtar cümlesidir ve hiçbir zaman değişmemiştir. Tevhid de hüküm koyucu Allah’tır (c.c). O hükümleri insana bildiren, davet eden Allah’ın elçileri hep aynı misyon ile var olmuştur…


Şirk dininde ise; şirk dininin mahiyeti hiç değişmemiş, şirk dinin vaaz edicileri, hüküm icat ediciler hep değişmiştir. Bir şirk sistemi tutmayınca, başka bir sistemini devreye koymuşlardır. İnsanoğlunun yapısında hem iyilik ve hem de kötülük yapabilme özelliği vardır ve bu da imtihanın bir parçasıdır. İradelerini kullanma konusunda serbest bırakılmış olan insanı, peygamberler özgür bir tercih ile iradelerini haktan, adaletten, doğrudan, güzelden, iyiden yana kullanmaları için bir çağrı ile gelmişlerdir, bir dava yüklenmiş bir davayı yüklenerek seslendirmişlerdir. O dava Tevhid Davasıdır…
 
Bu insanlar iki grup çağrı karşısında tarih boyunca insanlar iki gruba ayrılmışlardır. Kabul edenler ve etmeyenler. Kabul edenler saflarını seçtikten sonra, tercihlerinin gereğini yapmış ve çağrının ekseninde bir hayat yaşamışlar ve gerektiğinde bu yaşam için ağır bedeller ödemişlerdir. Kabul etmeyenlerde karşısına geçmiş engelleme adına ellerinden geleni yapmış inançlarının gereğini ortaya koymuşlardır. Ahir zamanda bir grup insan daha peyda olmuştur.
 
Bunlar da peygamberi kabul ettiğini iddia edip, kabul ettiği davanın gereğini yapmayanlar veya yapmaya çalıştığını zannederek kimi emirleri alıp (namaz gibi), kimi emirleri de görmezden gelerek hem çağdaş, modernist algıların dayattığı dini (yaşam şeklini) yaşarken, hem de güya dinden de vazgeçmemiş olduğunu düşünen tevhidi gerçekliliğe uymayan bir anlayışta olan insanlar var olmuştur.

Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.

Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? O’na inananların sorumlulukları nelerdir? Ne yapmalılar? Nasıl Yapmalılar? Ve Niçin Yapmalılar? Bütün bu sorulara cevap aramak ve bilinçli tercihlerin sahibi olmak zorunluluğu vardır…

Kur-an’ı kerim ışığında peygamberlerin niçin gönderildiğini sıralamak gerekirse;

1:Allah’a davet etmek için gönderilmişlerdir.
“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona “Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin” diye vayh etmiş olmayalım” (Enbiya:25)

Tüm peygamberler Allah’ın ilahlığını ilan etmiş ve insanları Allah’tan başka ilah tutmamaya davet etmişlerdir. O halde” ilah” kavramının hangi anlamlarda kullanıldığı bilinmesi farzdır…

2:İnsanları Doğru Yola Davet Ederler
“Elif-Lam-Ra. (Bu Kur-an) Rabb’lerinin izniyle insanları karanlıklardan nura övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.''(İbrahim:4.)

Peygamberler her türlü karanlıklardan Allah’ın kitabıyla, Allah’ın yoluna çıkarmak için gönderilmişlerdir. Peygambere inananların üzerine düşen en önemli sorumluluklardan birisi de önce kendisi Allah’ın kitabıyla karanlıkları yararak Allah’ın aydınlık yoluna çıkmak ve orada hayatını sürdürmek zorundadır. İkinci olarak ta tebliğ görevini üstlenerek insanları yaşadığı çağın karanlıklarından Allah’ın yoluna çıkarmaktır… Bu, görev ihlal edildiğinde fitne fücur, fesadın yaygınlaşması ile karşı karşıya kalınacaktır. Belki de şu çağın karanlıklarının sebebi peygambere inananların davet sorumluluğunu ihlal etmeleridir!

3:Tağuta İtaatten, ibadetten sakındırmak için
“And olsun ki her ümmeteAllah’a ibadet edin ve tağutlardan kaçının” diye Peygamberler gönderdik” (Nahl.36)
Tağuta ibadetten kaçınmak için önce tağutun tanınması gerekmektedir. Kur-an’ı kerimin kavramlarından bir kavram olan tağutu yine de Kur-an’dan öğrenerek tağuttan kaçınılmalıdır… İlk emri “Oku” olan bir dinin müntesipleri okumakla yükümlü oldukları kitabı hakkıyla okumazlar ise tağutun ne olduğunu bilemeyecek ve dolayısı ile tağuttan ve ya tuğyan etmekten kaçınamayacaklardır.

4.Peygamberler İtiraz kapısının kapanması için gönderilmiştir
“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak Peygamberler gönderdik ki insanların Peygamberlerden sonraAllah’a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allahazizdir ve hakimdir”.(Nisa 165)

Yapılan yanlışların, vahiyle şekillendirilmeyen hayat tarzının, vahye göre hüküm verilmeyen siyasetin. Vahye tabii olamayan ekonominin. Vahiyden ölçüsünü almayan sanatın, edebiyatın, kültürün bahanesi kalmasın diye peygamberler gönderilmiştir. Ayet net ve açıktır. Bulunulan ortam kişinin imtihanıdır. Bu nedenle bulunulan ortam İslamsızlığa bahane olmamalıdır. Zira imtihan şeklini belirleyen Allah’tır… Seküler algılarla yorumlayarak İslami ölçülerden ödün vererek belirlenene ölçülerin bahanesi geçerli olmayacaktır.

5: İnsanlara Örnek Olmak İçin Gönderilmiştir
“Andolsun sizeAllah’ı ve ahret gününü umanlara ve Allah’ı çokça zikredenler içinAllah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır”.( Ahzap 21.)
Peygambere inananlar Tevhidi, ittikayı, ihsanı, ihlası, kardeşliği O’ndan öğrenerek O’nu örnek almalıdır…

Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.

“KimAllah’ın elçisine itaat ederseAllah’a itaat etmiş olur” (Nisa:80).
Ayetin mesajı net ve açıktır.Ve hatta diğer bir ayeti kerimede Allah’ın sevgisi Rasülüne itaat şartına bağlamıştır.

“De ki “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’ da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve merhamet sahibidir”.(al-i İmran-31).

Peygambere tabi olmak, peygambere itaat etmek Allah’ı sevmenin işareti olarak, delili olarak sunulmuştur. Şayet Allah sevmek gibi bir iddianız varsa ispatı peygambere tabi olmak, O’nun yolunda gitmek, izini takip etmektir.

6: Ve yine Peygamberler sorunların hallinde hakem bilip, çözüm önerisine başvurmak için hakem olarak gönderilmişlerdir.
“Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hakemliğine başvurup, sonrada senin vereceğin karara gönüllerinde burukluk duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olmazlar”.(nisa:65)

Rabbimiz şanına yemin ederek aralarında tartışmalarda çözüm için Peygamberin hakemliğine baş vurulması gerektiğini bunun imanın bir belirtisi olduğu açıkça beyan edilmiştir. “Yüce Allah münafıkların kesin bir imana sahip olabilmeleri için üç boyutlu şartlar silsilesini gündeme getirmektedir.

Bunlardan birincisi hukukî boyut: Tartıştıkları bir konuyu Hz. Peygamber'e getirmek, ona danışmak ve onun hükmünü beklemektir.

İkincisi kalbî boyuttur ki, Peygamber'in verdiği hükme karşı vicdanında hiç burukluk duymamaktır.

Üçüncüsü de davranışlarıyla tam bir teslimiyet göstermektir.Hukukî, psikolojik ve davranış boyutlarıyla münafıklar, Allah 'ın istediklerini yerine getirmedikçe iman etmiş olmayacaklardır. Aslında buradaki anlatım sadece tarihî bir içerik değil aynı zamanda evrensel bir açılımı ihtiva etmektedir” Hz. Peygamber'in sünnetine müracaat etmeyen, onun hükümlerini kabul etmeyen ve tam bir teslimiyet göstermeyenler gerçek iman etmiş olamazlar. (B.Bayraklı).
Her iddia ispata muhtaçtır. Allah’a ve Peygambere iman hayatın en büyük iddiasıdır. Ve ispatı da peygamberi Örnek, önder edinmekle mümkündür…Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM ANALİZ Haberleri

Başlık Tarih
 
Resmî Tarihin Enkazı Ne Zaman Kaldırılacak?15 Eylül 2014
11 Eylül ‘Arap Baharı’nı Etkiledi mi?15 Eylül 2014
Allah’ın Tek Dini İslam’a Son Davet KUR’AN !11 Eylül 2014
Kitaba Sarılın…11 Eylül 2014
Kuran ve Aile Kavramı…10 Eylül 2014
Kitab’ın Tahrifi : İsrailoğulları ve Müslümanlar!10 Eylül 2014
Dinsizliğin Getireceği Tehlikelere Karşı Çözüm : Kuran Ahlakı10 Eylül 2014
Allah’ı Anmada Gevşeklik Etmek10 Eylül 2014
Kuran’ı Rehber Edinmek İçin Önce Anlamak Gerek!08 Eylül 2014
Şirk ve Mezarlık Kardeşliği…08 Eylül 2014
Ölçü ve Tartıyı Adaletle Yerine Getirmek…08 Eylül 2014
DEVLET-İ ÂLİ MEDİNE İSLAM DEVLETİ YÖNETİMİNDEN MISIR’DAKİ HADİSELER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI08 Eylül 2014
İndirilen Değil, Uydurulan; “Zan” Dini…05 Eylül 2014
İnşallah’ı Maşallah’ı Var mı, Yok mu?04 Eylül 2014
Müslümanlar Kur’an’ı Anlayarak Okumuyor04 Eylül 2014
Müslüman Olanlar Doğruyu Araştıranlardır!04 Eylül 2014
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Olmak03 Eylül 2014
Ayetler Bağlamında Komplo Teorileri02 Eylül 2014
SIKINTILARINI NAMAZLA TEDAVİ ET02 Eylül 2014
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Üstün Bir Ahlak Üzere İdi02 Eylül 2014
Terk Edilmiş Kitap: Kur’an 02 Eylül 2014
Ateşe Çağıran Bir Gelenek: Ataların Dinine Bağlılık01 Eylül 2014
Değerini Bilmediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman29 Ağustos 2014
Peygamber Mescidinde Çocuklar 31 Ağustos 2014
Yönetici Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav)31 Ağustos 2014
Örnek Muallim Hz. Peygamber30 Ağustos 2014
Örnek Eş Hz. Peygamber29 Ağustos 2014
12 Madde’de Örtünme Gerçeği31 Ağustos 2014
Tesettürün Moderni de mi Olurmuş?30 Ağustos 2014
Şal ve Gözlük Kombini…!29 Ağustos 2014
Hanımlar! Asli Vazifenize Dönün28 Ağustos 2014
Günümüzde ki Çeyrek Tesettür27 Ağustos 2014
"İsrail var olma mücadelesi veriyor"27 Ağustos 2014
Mescidler, tefrika aracı haline getirilmemeli26 Ağustos 2014
KUR’ÂN-I KERÎM’İ TEFEKKÜRLE OKUMALI 26 Ağustos 2014
Tesettür nereye gidiyor?23 Ağustos 2014
Heykelleri Yarıştırıp İnsanları Savaştıran Ulusalcılık21 Ağustos 2014
Batı'nın Vicdanına Terk Edilen Müslümanları Suçlamak 20 Ağustos 2014
Dînin Kültürleşmesi ya da Kültürün Dînleşmesi18 Ağustos 2014
Atatürk Kur’an’ı Neden Türkçeye Çevirtmişti?18 Ağustos 2014
TC, Kürdistan, kafatasçılık...18 Ağustos 2014
IŞİD, Kara Propaganda ve İkiyüzlü Hümanizm Üzerine15 Ağustos 2014
MÜSLÜMAN SAATİ OLUR MU? 13 Ağustos 2014
Bir Turnusol Kâğıdı Olarak Gazze Direnişi10 Ağustos 2014
Alevilerin Şiilik ile İmtihanı10 Ağustos 2014
Sloganik kardeşlik ile rasyonel kardeşlik08 Ağustos 2014
TAKVA08 Ağustos 2014
Atasoy Müftüoğlu: Kur’an Referans Kaynağı Olmaktan Çıkmıştır 08 Ağustos 2014
Gülen, İsrail’e beddua edemez, çünkü!08 Ağustos 2014
Müslümanları Batıcılık Rezil Etti07 Ağustos 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek! 07 Ağustos 2014
Gazze Kazandı, Vallahi de Kazandı Gazze!06 Ağustos 2014
Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?05 Ağustos 2014
Hayat Kur'an'la Değer Bulur05 Ağustos 2014
Bayram'ın ardından 05 Ağustos 2014
“Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi?”05 Ağustos 2014
İran ve Suudi Arabistan’ın İsrail’le Ortak Paydası05 Ağustos 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?04 Ağustos 2014
Huşu, Arınma, Takva, Namaz ve Hidayet İlişkisi04 Ağustos 2014
Ben Kimim? Sorusuna Kur’an dan Cevap Bulmak03 Ağustos 2014
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor02 Ağustos 2014
Allah Demek Anlam Demektir02 Ağustos 2014
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?01 Ağustos 2014
Namazla Rabb'e Hicret 31 Temmuz 2014
“Filistin ve ümmetin kurtuluşu için Kur’an’a sarılmalıyız” 31 Temmuz 2014
Boykotun Önemini Kavrayamayanlar İçin Bir Haber 31 Temmuz 2014
Karanlığa ve Zulme Karşı Yürüyen Kur’anlar Olalım 31 Temmuz 2014
İran ve Hizbullah’ın “Kudüs Edebiyatı” ve Türkiye’deki Şii Siteleri25 Temmuz 2014
Kutsallara Bile Haram Bulaştırılıyor25 Temmuz 2014
IŞİD İsrail’e hizmet eden bir örgüt mü?19 Temmuz 2014
'Dün Peygamber Öldürdüler Bugün Bebek Öldürüyor'17 Temmuz 2014
Ah Gazze!.. Messi'ye, Ronaldo'ya Bakıp Utanır mıyız?15 Temmuz 2014
Arap Düşmanlığını Irkçılıktan Saymayan Ruh Hali15 Temmuz 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek!13 Temmuz 2014
Cenk ve Erdem'in Erdem'i Nasıl Dindar Oldu?12 Temmuz 2014
Füzeler, Goller Kadar Kederlendirmiyor11 Temmuz 2014
’Mezar-Türbe’ Düşmanlığı ve Kutsamacılığı Arasında..10 Temmuz 2014
Yere göğe sığdırılamayan Mevlana'dan(!) İnciler(!)05 Temmuz 2014
Orijinal teravih nasıl kılınır?01 Temmuz 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?26 Haziran 2014
Ramazan'ın İhyası.. 24 Haziran 2014
Balyoz Hayal, Ergenekon Hayalet miydi?24 Haziran 2014
Zindanda Unutulmuş Müslümanlar 24 Haziran 2014
İSTİĞFAR ETMEK21 Haziran 2014
İbadet, İtaat, Kulluk 21 Haziran 2014
DÜNYA HAYATI20 Haziran 2014
ZİYÂRET ÂDÂBI21 Haziran 2014
HEDİYELEŞME ÂDÂBI20 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN İNFAKI20 Haziran 2014
Abdulaziz Bayındır Hocanın Kader Çarpıtmasına Cevap23 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN TEFEKKÜRÜ18 Haziran 2014
Yakın bir gelecekte bir mehdi fitnesi bizi bekliyor gib18 Haziran 2014
Bu Yazıyı Okumadan IŞİD ve Türkiye Hakkında Yorum Yapmayın!17 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN ALLAH'A YAKARIŞI16 Haziran 2014
Ramazan Borsası 16 Haziran 2014
“Rabbimiz Allah’tır” demenin bedeli 16 Haziran 2014
IŞİD’in Arkasında Stratejik Bir Akıl İşliyor15 Haziran 2014
‘Irak ve Şam Diyarları’ndaki Cesed Bataklığı ve IŞİD14 Haziran 2014
Zaman Yazarı Kirli Planı İtiraf Etti!14 Haziran 2014
ÜÇ ÇEŞİT SAPIK YOL VARDIR 14 Haziran 2014
İMANIN YÜCELİĞİ 14 Haziran 2014
ŞİRK VE CEHALET 13 Haziran 2014
Dünya Hayatı, Sizi Aldatmasın!13 Haziran 2014
Irak’ı tek kurşun atmadan IŞİD’e teslim eden kim?13 Haziran 2014
Truva atı IŞİD ve yüz yıllık plan13 Haziran 2014
Toplum mühendislerinin yeni gözdeleri: Neo-Menkıbeciler13 Haziran 2014
Beraat Gecesi / Kandili hakkında bilgi (uydurma mı? gerçek mi?12 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN NAMAZA VERDİĞİ EHEMMİYET12 Haziran 2014
Musul işgali, İngiliz/Suud operasyonudur!11 Haziran 2014
Dilipak: Bu iki değeri kaybedersek...11 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN ABDESTİ11 Haziran 2014
KAOSTAN KOSMOSA BATI AKLI VE İSLAMOFOBİA (1) 11 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN TESLİMİYETİ11 Haziran 2014
Cemaat, Cemaat Fobisi Oluşmasına Sebep Oldu10 Haziran 2014
Kur’an’la Yürüyüşümüzde Bizi Aydınlatan Beş Meş’ale10 Haziran 2014
Allah’a Kulluğu Ertelemenin Riskleri ve Dünyada Musibet10 Haziran 2014
Gülen grubu İslâm anlayışını bozuyor10 Haziran 2014
Reklam ve Sanatta ‘Edep Ya Hu!’ Sökmüyor mu?09 Haziran 2014
Güzel Söz, Allah'a Çağırmaktır 06 Haziran 2014
Bir kuyruklu yalan daha!06 Haziran 2014
Mustafa Kemal öldü, iyiki varsın Abdulfettah Sisi 02 Haziran 2014
Başkent’teki Fuhuş Rezaletini Yazdı30 Mayıs 2014
İslam, Demokrasi ve Medine Vesikası30 Mayıs 2014
Hamd Şuurunun Müslümana Kazandırdıkları 29 Mayıs 2014
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması 29 Mayıs 2014
Soma ve bitmeyen kader tartışmaları28 Mayıs 2014
Soğuk Savaş İsrail ve Müslümanlar 28 Mayıs 2014
Dünyaya Kanmak; Dünyayla Aldanmak28 Mayıs 2014
Kalbin Kararması28 Mayıs 2014
ZİNA ETMEK28 Mayıs 2014
Kur'an'ı anmak değil anlamak isteyen müslümana27 Mayıs 2014
Emri Bil Maruf ve Hanımların Sorumluluğu27 Mayıs 2014
Ayrıştırmaktan Şikayet Edene Bak!27 Mayıs 2014
MODA, MODAPERESTLİK VE TAHRİBATLARI26 Mayıs 2014
İbadetin Kur’an’daki Anlamları: 26 Mayıs 2014
Karaman'dan Laiklik Ve Çoğulculuk Açıklaması!25 Mayıs 2014
Diyanet'in "Kandil" tutarsızlığı25 Mayıs 2014
Fethullah Gülen'in ruh sağlığı sorgulanmalı!23 Mayıs 2014
Bir Müslüman nasıl 'Terörist' ilan edilir işte Ahmet Dini'nin hikayesi23 Mayıs 2014
İSLAM İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ 23 Mayıs 2014
“Din Görevlileri”nin Sağlam Bir Nasihate İhtiyacı Var! (MASALI KES!!)23 Mayıs 2014
Kur'an'ın Gölgesinde Hayatı Okumak22 Mayıs 2014
Vahyin tanımladığı din’e teslim olmak22 Mayıs 2014
Kandil Geceleri ve Yanılgı24 Mayıs 2014
Sözlerin En Güzeli Olan Kur’ân-ı Kerim’de Güzel Sözün Önemi 22 Mayıs 2014
Laikçiler taktik peşinde21 Mayıs 2014
TEVEKKÜLÜN BOYUTLARI20 Mayıs 2014
19 Mayıs Yalanları 20 Mayıs 2014
Emperyalist-Şeytani Odaklardan Timsah Gözyaşları19 Mayıs 2014
Emin Çölaşan'dan 'pes' dedirten yazı18 Mayıs 2014
Dik Dur Ama Gerektiğinde Eğilmesini Bil!18 Mayıs 2014
MÜSLÜMANDA ALTERNATİF ARAYIŞ!!!14 Mayıs 2014
Şecaat Arzedeyim Derken..13 Mayıs 2014
Abdülkadir Selvi: Gülen'in referansı CIA13 Mayıs 2014
Müslümanız’ Diyoruz da, Ne Kadar İslam’dayız?12 Mayıs 2014
Özgür Olmayan Basın Değil Medya Patronları12 Mayıs 2014
Zenginlik, sade hayat yaşamaya engel midir?Nureddin Yıldız'dan 5 altın not.08 Mayıs 2014
İslam kadını aşağılamadı, siz anneliği aşağıladınız!08 Mayıs 2014
İlginç! Camia'nın O Kampanyası Nasıl Yok Oldu!08 Mayıs 2014
ERKEKLEŞMEYE MEYİLLİ TESETTÜRLÜ KADINLAR 07 Mayıs 2014
Tevhid mesajı ve İslami Kimlik! 07 Mayıs 2014
Hakikatle, Muhteşem Yüzyıl Dizisi Arasında: Halife Süleyman07 Mayıs 2014
Elif Çakır: Paralel Örgüt tam gaz07 Mayıs 2014
Ya İslam Ya da Cahiliye... 06 Mayıs 2014
Dilipak bile yolsuzluklara isyan etti06 Mayıs 2014
Mısır olayları üzerinden Türkiye’yi okumak 06 Mayıs 2014
“Hira sonrasına ait bir duruşa sahip olmalıyız” 06 Mayıs 2014
Tâğût’u reddetmedikçe...06 Mayıs 2014
Kemalizm'in Alevilere bakışı!05 Mayıs 2014
Şeriat’tan başka çare yoktur!05 Mayıs 2014
"Sadece İslamcıların idamına mı karşısınız?"04 Mayıs 2014
Kutlu Doğumla Avunmak02 Mayıs 2014
"Kandil" hurafesi, İslam'ın içini boşaltmaktadır 02 Mayıs 2014
ÜÇ AYLAR (RECEP AYI)30 Nisan 2014
Haşim’i Ayartan Meğer Paralel Taha’ymış!27 Nisan 2014
“Anonim Din Arayışı ve Dinsel Çoğulculuk”27 Nisan 2014
“Kutlu Doğum” ne zaman? 24 Nisan 2014
Tasavvuf’un İslam’a Verdiği Zararlar – III 24 Nisan 2014
"Helal Gıda" ama nereye kadar?23 Nisan 2014
Paralel Yapı Paranoyası Kimleri Nerelere Götürecek?23 Nisan 2014
Son “Gülen” kim olacak?21 Nisan 2014
Kürdistan’a Şeriat Lazımsa Onu da ….21 Nisan 2014
Yeşil Ergenekon ve Pembe Ötüken Analizleri18 Nisan 2014
Kur'an-ı Ölülere Okumak16 Nisan 2014
KUR'AN, TAKLİTÇİLİĞİ KABUL ETMEMEKTEDİR16 Nisan 2014
“Milli Din Arayışı ve Türk Müslümanlığı”15 Nisan 2014
Faziletin Başı Utanma Duygusudur 14 Nisan 2014
Kur'an Ehli Olan Mü'minler 14 Nisan 2014
Zulmettiklerinizden de ’Helâllik’ İsteyecek misiniz?14 Nisan 2014
Cemaat, Cemaat Fobisi Oluşmasına Sebep Oldu13 Nisan 2014
Tekfirciler ile F Tipinde iki yıl 10 Nisan 2014
Hakan Albayrak: Gebertelim !10 Nisan 2014
Başörtülülere Hakaret Eden Pınar Kür'e Esra Elönü'den Tokat Gibi Cevap!10 Nisan 2014
Sevginin En İleri Derecesi: Kulluk 09 Nisan 2014
529, Yakup Köse ve Yusuf'un hissiyatı!09 Nisan 2014
YÜZYILIN FİTNE HAREKATI09 Nisan 2014
Hakan Albayrak: Sözün bittiği yer09 Nisan 2014
Evdeki Hayatı, Müslümanın Ne Kadar Müslüman Olduğunun Göstergesidir 08 Nisan 2014
“İslami Kimlik Ekseninde Sistem Değerlendirmesi”08 Nisan 2014
Darbenin Eskisi-Yenisi, Ulusolcusu-Cemaatçisi07 Nisan 2014
28 Şubat’ta Hoca-Paşa işbirliği07 Nisan 2014
Kur’an’da “Kitap’tan Pay Verilenler”04 Nisan 2014
Aydın Despotizmine İslami Kılıf!04 Nisan 2014
"Yapmayın Çocuklar, Biraz Etrafınıza Bakın!"04 Nisan 2014
YENİDEN İMANA! 04 Nisan 2014
Din Nasihattır03 Nisan 2014
HAYA İMANDANDİR03 Nisan 2014
AB Üyeliği Fetişizmi ve Tuzaklı Öneriler…03 Nisan 2014
Bana Dostunu Söyle…03 Nisan 2014
Allah’tan Başkasını “Vekil” Seçip Kabul Etmeyi Kur’an Yasaklamıştır 02 Nisan 2014
Cahiliye, kesinlikle aynı cahiliyedir02 Nisan 2014
Ne Varlığa Sevinirim, Ne Yokluğa Yerinirim..02 Nisan 2014
“Türk Müslümanlığı” ve “Dinsel Çoğulculuk”02 Nisan 2014
‘’Gelenekçi Muhafazakârlığın Kur’ani Algıya Tahammülsüzlüğü’’02 Nisan 2014
Gezi Ruhu Geldiysen 3 Kere Vur!02 Nisan 2014
Elitistlerin Cahil Halk Sendromu…02 Nisan 2014
Tekfirci Zihniyetin İslam’a Verdiği Zararlar01 Nisan 2014
“İstiklal Mahkemeleri ve Kemalizm’in Katliamları”31 Mart 2014
‘’Gelenekçi Muhafazakârlığın Kur’ani Algıya Tahammülsüzlüğü’’31 Mart 2014
Vicdan Nedir? 28 Mart 2014
ERKEKLEŞMEYE MEYİLLİ TESETTÜRLÜ KADINLAR 27 Mart 2014
Müflislerin Feryadına Hazırlıklı Olun27 Mart 2014
İnsanların Çoğu Allah'a Ortak Koşarlar! 26 Mart 2014
KUL HER ZAMAN ŞÜKÜR VE İSTİĞFAR EDER 24 Mart 2014
Ebu Gureyb diye bir yer bilir misin hoca!24 Mart 2014
Nifaktan Şikâyet Edip, Fesadı Yaygınlaştırmak!23 Mart 2014
Allah’a Çağırmak ve Dini Allah’a Has Kılmak 22 Mart 2014
KUR'AN-I KERİM VE BİZ22 Mart 2014
TESETTÜR21 Mart 2014
"Neo Nurculuk Ehveni Şerle değil, Kötünün En kötüsüyle Uzlaşmıştır"20 Mart 2014
Elif Çakır’dan ortalıkta erkek diye dolaşan karaktersizlere cesaret dersi verecek yazı!19 Mart 2014
Rejimi, Sünnîliğe Taraf ve Alevîliğe Karşı Zannetmek!18 Mart 2014
Gezi olaylarında bir Arakan’lı veya bir Suriye’li çocuk ekmek alsa! 17 Mart 2014
Trajedi ya da teoloji15 Mart 2014
ALLAH BİZE NELERİ ÖĞÜTLÜYOR? 15 Mart 2014
SINANMADAN CENNET, ÖYLE Mİ?! 14 Mart 2014
“Efendiler ve uşaklar” 14 Mart 2014
Timsah gözyaşları14 Mart 2014
Yüzleşme ve Hesaplaşmanın Tasfiyesi mi?14 Mart 2014
“S. Arabistan’ın Orta Doğu’da İcra Ettiği Rol Ne İfade Ediyor?”14 Mart 2014
FESADA KARŞI İSLAHAT13 Mart 2014
Futbol Denen Oyun İçinde Oyuna Tevhid Penceresinden Bakış12 Mart 2014
Tasavvuf'un İslam'a Verdiği Zararlar - II12 Mart 2014
Fethullah Gülen “Usûl”ü Ne Kadar Biliyor? (Şeriat ve Rüya)12 Mart 2014
Bir Berkin Kaç Suriyeli Çocuk Eder 12 Mart 2014
GERÇEK İSLAHATCILAR MÜSLÜMANLARDIR12 Mart 2014
Dinden Kopuş11 Mart 2014
Başbuğ dışarda, İslamcılar içerde 10 Mart 2014
Son Afrikalı Müslüman da Öldürüldüğünde…06 Mart 2014
Meclis'te halifeliği savunacak vekil bırakılmamıştı 05 Mart 2014

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Kur'an-ı Anlama Platformu
Kur'an'ı Anlama Platformu Meal Yarışması 2012
Facebook Beğen
Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!