Hakkımızda
İletişim
Video Galeri
Foto Galeri
Tasavvuf Dosyası
 
Ana Sayfa > YORUM ANALİZ

NÜBÜVVET VE KULLUK
01 Kasım 2013
Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.


Allah(c.c) ,insanlık tarihinin her döneminde, insana kulluğun nasıllığını öğreten elçiler göndermiş ve hiçbir dönem insanoğlunu başıboş bırakmamıştır. Yaratılış gayesi sadece Allah’a kulluk olunca, kulluğu insana öğreten başöğretmenler de Peygamberlerdir. Tarihler boyunca insanoğlunun sadece iki safı vardı. Tevhid ve şirk! Tevhid Allah’ın vaaz ettiği yaşam tarzının anahtar cümlesidir ve hiçbir zaman değişmemiştir. Tevhid de hüküm koyucu Allah’tır (c.c). O hükümleri insana bildiren, davet eden Allah’ın elçileri hep aynı misyon ile var olmuştur…


Şirk dininde ise; şirk dininin mahiyeti hiç değişmemiş, şirk dinin vaaz edicileri, hüküm icat ediciler hep değişmiştir. Bir şirk sistemi tutmayınca, başka bir sistemini devreye koymuşlardır. İnsanoğlunun yapısında hem iyilik ve hem de kötülük yapabilme özelliği vardır ve bu da imtihanın bir parçasıdır. İradelerini kullanma konusunda serbest bırakılmış olan insanı, peygamberler özgür bir tercih ile iradelerini haktan, adaletten, doğrudan, güzelden, iyiden yana kullanmaları için bir çağrı ile gelmişlerdir, bir dava yüklenmiş bir davayı yüklenerek seslendirmişlerdir. O dava Tevhid Davasıdır…
 
Bu insanlar iki grup çağrı karşısında tarih boyunca insanlar iki gruba ayrılmışlardır. Kabul edenler ve etmeyenler. Kabul edenler saflarını seçtikten sonra, tercihlerinin gereğini yapmış ve çağrının ekseninde bir hayat yaşamışlar ve gerektiğinde bu yaşam için ağır bedeller ödemişlerdir. Kabul etmeyenlerde karşısına geçmiş engelleme adına ellerinden geleni yapmış inançlarının gereğini ortaya koymuşlardır. Ahir zamanda bir grup insan daha peyda olmuştur.
 
Bunlar da peygamberi kabul ettiğini iddia edip, kabul ettiği davanın gereğini yapmayanlar veya yapmaya çalıştığını zannederek kimi emirleri alıp (namaz gibi), kimi emirleri de görmezden gelerek hem çağdaş, modernist algıların dayattığı dini (yaşam şeklini) yaşarken, hem de güya dinden de vazgeçmemiş olduğunu düşünen tevhidi gerçekliliğe uymayan bir anlayışta olan insanlar var olmuştur.

Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.

Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? O’na inananların sorumlulukları nelerdir? Ne yapmalılar? Nasıl Yapmalılar? Ve Niçin Yapmalılar? Bütün bu sorulara cevap aramak ve bilinçli tercihlerin sahibi olmak zorunluluğu vardır…

Kur-an’ı kerim ışığında peygamberlerin niçin gönderildiğini sıralamak gerekirse;

1:Allah’a davet etmek için gönderilmişlerdir.
“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona “Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin” diye vayh etmiş olmayalım” (Enbiya:25)

Tüm peygamberler Allah’ın ilahlığını ilan etmiş ve insanları Allah’tan başka ilah tutmamaya davet etmişlerdir. O halde” ilah” kavramının hangi anlamlarda kullanıldığı bilinmesi farzdır…

2:İnsanları Doğru Yola Davet Ederler
“Elif-Lam-Ra. (Bu Kur-an) Rabb’lerinin izniyle insanları karanlıklardan nura övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.''(İbrahim:4.)

Peygamberler her türlü karanlıklardan Allah’ın kitabıyla, Allah’ın yoluna çıkarmak için gönderilmişlerdir. Peygambere inananların üzerine düşen en önemli sorumluluklardan birisi de önce kendisi Allah’ın kitabıyla karanlıkları yararak Allah’ın aydınlık yoluna çıkmak ve orada hayatını sürdürmek zorundadır. İkinci olarak ta tebliğ görevini üstlenerek insanları yaşadığı çağın karanlıklarından Allah’ın yoluna çıkarmaktır… Bu, görev ihlal edildiğinde fitne fücur, fesadın yaygınlaşması ile karşı karşıya kalınacaktır. Belki de şu çağın karanlıklarının sebebi peygambere inananların davet sorumluluğunu ihlal etmeleridir!

3:Tağuta İtaatten, ibadetten sakındırmak için
“And olsun ki her ümmeteAllah’a ibadet edin ve tağutlardan kaçının” diye Peygamberler gönderdik” (Nahl.36)
Tağuta ibadetten kaçınmak için önce tağutun tanınması gerekmektedir. Kur-an’ı kerimin kavramlarından bir kavram olan tağutu yine de Kur-an’dan öğrenerek tağuttan kaçınılmalıdır… İlk emri “Oku” olan bir dinin müntesipleri okumakla yükümlü oldukları kitabı hakkıyla okumazlar ise tağutun ne olduğunu bilemeyecek ve dolayısı ile tağuttan ve ya tuğyan etmekten kaçınamayacaklardır.

4.Peygamberler İtiraz kapısının kapanması için gönderilmiştir
“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak Peygamberler gönderdik ki insanların Peygamberlerden sonraAllah’a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allahazizdir ve hakimdir”.(Nisa 165)

Yapılan yanlışların, vahiyle şekillendirilmeyen hayat tarzının, vahye göre hüküm verilmeyen siyasetin. Vahye tabii olamayan ekonominin. Vahiyden ölçüsünü almayan sanatın, edebiyatın, kültürün bahanesi kalmasın diye peygamberler gönderilmiştir. Ayet net ve açıktır. Bulunulan ortam kişinin imtihanıdır. Bu nedenle bulunulan ortam İslamsızlığa bahane olmamalıdır. Zira imtihan şeklini belirleyen Allah’tır… Seküler algılarla yorumlayarak İslami ölçülerden ödün vererek belirlenene ölçülerin bahanesi geçerli olmayacaktır.

5: İnsanlara Örnek Olmak İçin Gönderilmiştir
“Andolsun sizeAllah’ı ve ahret gününü umanlara ve Allah’ı çokça zikredenler içinAllah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır”.( Ahzap 21.)
Peygambere inananlar Tevhidi, ittikayı, ihsanı, ihlası, kardeşliği O’ndan öğrenerek O’nu örnek almalıdır…

Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.

“KimAllah’ın elçisine itaat ederseAllah’a itaat etmiş olur” (Nisa:80).
Ayetin mesajı net ve açıktır.Ve hatta diğer bir ayeti kerimede Allah’ın sevgisi Rasülüne itaat şartına bağlamıştır.

“De ki “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’ da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve merhamet sahibidir”.(al-i İmran-31).

Peygambere tabi olmak, peygambere itaat etmek Allah’ı sevmenin işareti olarak, delili olarak sunulmuştur. Şayet Allah sevmek gibi bir iddianız varsa ispatı peygambere tabi olmak, O’nun yolunda gitmek, izini takip etmektir.

6: Ve yine Peygamberler sorunların hallinde hakem bilip, çözüm önerisine başvurmak için hakem olarak gönderilmişlerdir.
“Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hakemliğine başvurup, sonrada senin vereceğin karara gönüllerinde burukluk duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olmazlar”.(nisa:65)

Rabbimiz şanına yemin ederek aralarında tartışmalarda çözüm için Peygamberin hakemliğine baş vurulması gerektiğini bunun imanın bir belirtisi olduğu açıkça beyan edilmiştir. “Yüce Allah münafıkların kesin bir imana sahip olabilmeleri için üç boyutlu şartlar silsilesini gündeme getirmektedir.

Bunlardan birincisi hukukî boyut: Tartıştıkları bir konuyu Hz. Peygamber'e getirmek, ona danışmak ve onun hükmünü beklemektir.

İkincisi kalbî boyuttur ki, Peygamber'in verdiği hükme karşı vicdanında hiç burukluk duymamaktır.

Üçüncüsü de davranışlarıyla tam bir teslimiyet göstermektir.Hukukî, psikolojik ve davranış boyutlarıyla münafıklar, Allah 'ın istediklerini yerine getirmedikçe iman etmiş olmayacaklardır. Aslında buradaki anlatım sadece tarihî bir içerik değil aynı zamanda evrensel bir açılımı ihtiva etmektedir” Hz. Peygamber'in sünnetine müracaat etmeyen, onun hükümlerini kabul etmeyen ve tam bir teslimiyet göstermeyenler gerçek iman etmiş olamazlar. (B.Bayraklı).
Her iddia ispata muhtaçtır. Allah’a ve Peygambere iman hayatın en büyük iddiasıdır. Ve ispatı da peygamberi Örnek, önder edinmekle mümkündür…Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM ANALİZ Haberleri

Başlık Tarih
 
Yeşil Ergenekon ve Pembe Ötüken Analizleri18 Nisan 2014
Kur'an-ı Ölülere Okumak16 Nisan 2014
KUR'AN, TAKLİTÇİLİĞİ KABUL ETMEMEKTEDİR16 Nisan 2014
“Milli Din Arayışı ve Türk Müslümanlığı”15 Nisan 2014
Faziletin Başı Utanma Duygusudur 14 Nisan 2014
Kur'an Ehli Olan Mü'minler 14 Nisan 2014
Zulmettiklerinizden de ’Helâllik’ İsteyecek misiniz?14 Nisan 2014
Cemaat, Cemaat Fobisi Oluşmasına Sebep Oldu13 Nisan 2014
Tekfirciler ile F Tipinde iki yıl 10 Nisan 2014
Hakan Albayrak: Gebertelim !10 Nisan 2014
Başörtülülere Hakaret Eden Pınar Kür'e Esra Elönü'den Tokat Gibi Cevap!10 Nisan 2014
Sevginin En İleri Derecesi: Kulluk 09 Nisan 2014
529, Yakup Köse ve Yusuf'un hissiyatı!09 Nisan 2014
YÜZYILIN FİTNE HAREKATI09 Nisan 2014
Hakan Albayrak: Sözün bittiği yer09 Nisan 2014
Evdeki Hayatı, Müslümanın Ne Kadar Müslüman Olduğunun Göstergesidir 08 Nisan 2014
“İslami Kimlik Ekseninde Sistem Değerlendirmesi”08 Nisan 2014
Darbenin Eskisi-Yenisi, Ulusolcusu-Cemaatçisi07 Nisan 2014
28 Şubat’ta Hoca-Paşa işbirliği07 Nisan 2014
Kur’an’da “Kitap’tan Pay Verilenler”04 Nisan 2014
Aydın Despotizmine İslami Kılıf!04 Nisan 2014
"Yapmayın Çocuklar, Biraz Etrafınıza Bakın!"04 Nisan 2014
YENİDEN İMANA! 04 Nisan 2014
Din Nasihattır03 Nisan 2014
HAYA İMANDANDİR03 Nisan 2014
AB Üyeliği Fetişizmi ve Tuzaklı Öneriler…03 Nisan 2014
Bana Dostunu Söyle…03 Nisan 2014
Allah’tan Başkasını “Vekil” Seçip Kabul Etmeyi Kur’an Yasaklamıştır 02 Nisan 2014
Cahiliye, kesinlikle aynı cahiliyedir02 Nisan 2014
Ne Varlığa Sevinirim, Ne Yokluğa Yerinirim..02 Nisan 2014
“Türk Müslümanlığı” ve “Dinsel Çoğulculuk”02 Nisan 2014
‘’Gelenekçi Muhafazakârlığın Kur’ani Algıya Tahammülsüzlüğü’’02 Nisan 2014
Gezi Ruhu Geldiysen 3 Kere Vur!02 Nisan 2014
Elitistlerin Cahil Halk Sendromu…02 Nisan 2014
Tekfirci Zihniyetin İslam’a Verdiği Zararlar01 Nisan 2014
“İstiklal Mahkemeleri ve Kemalizm’in Katliamları”31 Mart 2014
‘’Gelenekçi Muhafazakârlığın Kur’ani Algıya Tahammülsüzlüğü’’31 Mart 2014
Vicdan Nedir? 28 Mart 2014
ERKEKLEŞMEYE MEYİLLİ TESETTÜRLÜ KADINLAR 27 Mart 2014
Müflislerin Feryadına Hazırlıklı Olun27 Mart 2014
İnsanların Çoğu Allah'a Ortak Koşarlar! 26 Mart 2014
KUL HER ZAMAN ŞÜKÜR VE İSTİĞFAR EDER 24 Mart 2014
Ebu Gureyb diye bir yer bilir misin hoca!24 Mart 2014
Nifaktan Şikâyet Edip, Fesadı Yaygınlaştırmak!23 Mart 2014
Allah’a Çağırmak ve Dini Allah’a Has Kılmak 22 Mart 2014
KUR'AN-I KERİM VE BİZ22 Mart 2014
TESETTÜR21 Mart 2014
"Neo Nurculuk Ehveni Şerle değil, Kötünün En kötüsüyle Uzlaşmıştır"20 Mart 2014
Elif Çakır’dan ortalıkta erkek diye dolaşan karaktersizlere cesaret dersi verecek yazı!19 Mart 2014
Rejimi, Sünnîliğe Taraf ve Alevîliğe Karşı Zannetmek!18 Mart 2014
Gezi olaylarında bir Arakan’lı veya bir Suriye’li çocuk ekmek alsa! 17 Mart 2014
Trajedi ya da teoloji15 Mart 2014
ALLAH BİZE NELERİ ÖĞÜTLÜYOR? 15 Mart 2014
SINANMADAN CENNET, ÖYLE Mİ?! 14 Mart 2014
“Efendiler ve uşaklar” 14 Mart 2014
Timsah gözyaşları14 Mart 2014
Yüzleşme ve Hesaplaşmanın Tasfiyesi mi?14 Mart 2014
“S. Arabistan’ın Orta Doğu’da İcra Ettiği Rol Ne İfade Ediyor?”14 Mart 2014
FESADA KARŞI İSLAHAT13 Mart 2014
Futbol Denen Oyun İçinde Oyuna Tevhid Penceresinden Bakış12 Mart 2014
Tasavvuf'un İslam'a Verdiği Zararlar - II12 Mart 2014
Fethullah Gülen “Usûl”ü Ne Kadar Biliyor? (Şeriat ve Rüya)12 Mart 2014
Bir Berkin Kaç Suriyeli Çocuk Eder 12 Mart 2014
GERÇEK İSLAHATCILAR MÜSLÜMANLARDIR12 Mart 2014
Dinden Kopuş11 Mart 2014
Başbuğ dışarda, İslamcılar içerde 10 Mart 2014
Son Afrikalı Müslüman da Öldürüldüğünde…06 Mart 2014
Meclis'te halifeliği savunacak vekil bırakılmamıştı 05 Mart 2014
Marmara Üniversitesinde “İkna Odaları” Gösterimi05 Mart 2014
İslâm dünyasının “dönüşüm”ünde Gülen’in rolü ne?04 Mart 2014
Humanist-Seküler Bir Cumhuriyet Cemaati04 Mart 2014
TUSKON’un fendi!03 Mart 2014
’Ukrayna’ Örneğinden Alınacak Ders03 Mart 2014
İsrail’e “Hizmet”te sınır yok!26 Şubat 2014
Tasavvuf'un İslam'a verdiği zararlar26 Şubat 2014
Camia bunu IŞİD’ir mi?26 Şubat 2014
SULANDIRILAN KAVRAMLARIMIZ VE GÜNDEMİMİZ 23 Şubat 2014
Dosdoğru Yol; Sırât-ı Müstakîm22 Şubat 2014
Doğru Dinin Genel Özellikleri 22 Şubat 2014
İYİ İNSANIM. NEDEN CEHENNEME GİDEYİM?21 Şubat 2014
Bir Şizofrenin TEKFİR listesi 20 Şubat 2014
Ailede İletişim ve Müslüman Ailenin Temel Özellikleri Nelerdir?19 Şubat 2014
Peygamber’in araçsallaştırılması ve dinlerarası diyalog19 Şubat 2014
Kul Olmayı Başarabilmek! 19 Şubat 2014
Kur’an ve Müslümanların Durumu 18 Şubat 2014
İslamoğlu: Ben Tekfir'i tekfir ettim15 Şubat 2014
Sevgililer Gününün amacı, İslam toplumunu yozlaştırmaktır`12 Şubat 2014
Karanlığa ve Zulme Karşı Yürüyen Kur’anlar Olalım10 Şubat 2014
Haberin Sıhhatini Araştırmak Vaciptir!10 Şubat 2014
Su içmenin sünnetleri: 11 Şubat 2014
DİNDEN UZAK YAŞAMANIN SONUÇLARI: STRES VE DEPRESYON10 Şubat 2014
Müslümanız ama, ahlak yok 09 Şubat 2014
Tağut ve Tuğyan'ın Çağdaş Boyutu 08 Şubat 2014
“Biz Müşriklerden Değildik” 08 Şubat 2014
Dosdoğru Yol07 Şubat 2014
Allah’a Kulluğu Ertelemenin Riskleri ve Dünyada Musibet07 Şubat 2014
Kur’an’la Yürüyüşümüzde Bizi Aydınlatan Beş Meş’ale04 Şubat 2014
İslami Mücadele ve Metot Konusunda Muhasebe04 Şubat 2014
Hem tağutlarla, hem hurafelerle kavgalıydı04 Şubat 2014
Türkiye, Suriye İçin İran’ı da Eleştirmeli03 Şubat 2014
Din istismarı31 Ocak 2014
Camiler Çocuk Açsın31 Ocak 2014
Neden 'Vasat Ümmet'i İnşa Edemedik?29 Ocak 2014
Şeyhe itaat, Allah'a itaat olarak takdim ediliyor29 Ocak 2014
Batıla Benzemek Haramdır! 23 Ocak 2014
Ortaya Çıkan Fotoğraflar Buzdağının Görünen Yüzü23 Ocak 2014
Özipek: Hoşgörü Efsanesi Sona Erdi23 Ocak 2014
Müşterisine dindar, çalışanına zinhar20 Ocak 2014
İbadet Çeşitleri14 Ocak 2014
Kur’an’a Muhtacız 13 Ocak 2014
Ilımlı Müslüman Kimdir?09 Ocak 2014
MUVAHHİD AİLEYİ KURMADAN MUVAHHİD TOPLUM OLUŞMAZ!04 Ocak 2014
VAHY TOPLUMU 04 Ocak 2014
Yitiklerimiz 04 Ocak 2014
İNFAK ARINMAKTIR...‏03 Ocak 2014
ALLAH DUALARA İCABET EDENDİR03 Ocak 2014
KUR’ANDA DÜNYA- AHİRET İLİŞKİSİ03 Ocak 2014
Alpat: Müslüman kadın, kendisini farza uydurmalı03 Ocak 2014
Müslüman hayatına Allah’ın boyasıyla renk vermeli03 Ocak 2014
İstiklal Mahkemesi: Kanunun da üstündeyiz 31 Aralık 2013
Gülen Cemaati ve Sünni Kodların Kaybı29 Aralık 2013
YÜKSELENLER / ALÇALANLAR26 Aralık 2013
İTAAT KÜLTÜRÜ24 Aralık 2013
KUR’ANA YONELİRKEN23 Aralık 2013
Takvaİle Kuşanıp Donanmak23 Aralık 2013
ALLAH (c.c.) MÜ'MİNLERİ DESTEKLER19 Aralık 2013
VAHYE SIKI SARIL 19 Aralık 2013
ÇAĞIMIZIN YENİ BUDASI MEVLANA19 Aralık 2013
Hesap Hatası mı, Kıble Karışıklığı mı?18 Aralık 2013
MÜSLÜMAN OLMAK YETMİYOR MU? 15 Aralık 2013
İZZETLİ BİR HAYAT İÇİN"15 Aralık 2013
Molla Abdulkadir'den İskilipli Atıf Hoca'ya... İdam!14 Aralık 2013
İSLAMIN TRUVA ATI: “MEVLANA VE MESNEVİ”14 Aralık 2013
Kur'an'a Dönüş13 Aralık 2013
İçimizdeki Müslüman Oryantalistler12 Aralık 2013
Başkasını tepeleyerek kendisini kurtarma geleneği06 Aralık 2013
Bunların hepsi “takiyye” ise, “gerçek” hangisi?04 Aralık 2013
‘Otorite’ye İtaat Çağrısı Yapanların Başkaldırısı...01 Aralık 2013
Modern Cemaatler: İletişimsizlik Merkezleri 27 Kasım 2013
Ebu Leheb, Lehebizm, Leheboloji ve Lehebi Düzenler27 Kasım 2013
Fethullah Gülen Hz.Meryem ile Hz.Muhammed'i Neden Nikahladı?26 Kasım 2013
İslam'ın Yunus Emre ve Nursi'ye göre tanımlanması Amerikan projesi25 Kasım 2013
Müslüman şikayet eden değil, kendini yenileyendir22 Kasım 2013
10 Muharrem ve yeni sapmalar18 Kasım 2013
"Türkiye'de Kur'an'a Yönelim Çabaları"18 Kasım 2013
İsrail ile işbirliği yapanlar var18 Kasım 2013
Resule itaat Allaha itaattır 15 Kasım 2013
Kul Olmayı Başarabilmek!. 16 Kasım 2013
“Birbirinize haset Etmeyin”!... 16 Kasım 2013
Hatalar Karşısında “Adem”’ce Tavır Takınmanın Adıdır Tevbe!... 15 Kasım 2013
BİLGİSAYARLAŞMIŞ İNSANLAR 15 Kasım 2013
TEVESSÜL=VESİLE 15 Kasım 2013
İslam'da tesettür14 Kasım 2013
TEVHİD'İ KİMLİK VE ASRIN BİZLERİ!12 Kasım 2013
Kur’an’da Peygamberler ve Mesajları!. 12 Kasım 2013
Kur’an İlaç Değil, Reçetedir11 Kasım 2013
"Kemalist devrimlerin hedefi din bağını koparmaktı"11 Kasım 2013
TAĞUTU RED11 Kasım 2013
TEVHİD ALLAHIN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKIDIR11 Kasım 2013
Suriye ve Mısır Üzerinden İmtihan Oluyoruz!11 Kasım 2013
Dindarlığın Modernizmle Sınavı08 Kasım 2013
EMRİ BİL MARUF VE HANIMLARIN SORUMLULUĞU08 Kasım 2013
Namaz, Gaflet Perdesinin Kakmasına Vesile Olur 08 Kasım 2013
İŞİTTİK, İTAAT ETTİK.. (Mİ) ?08 Kasım 2013
İSLAM SADECE ANLATILMAZ, YAŞANIR08 Kasım 2013
Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır08 Kasım 2013
Rotası Olmayan Müslümanlar08 Kasım 2013
'Ben diktatörün zalim, katil ve laik olanını severim'07 Kasım 2013
Karma Eğitim İhanetine Son!06 Kasım 2013
Mutlu evliliğin sırrı: Mükemmeli aramamak!06 Kasım 2013
Zombiler, devlet başkanları, internet müptelalığı06 Kasım 2013
"Gayrı İslami kavramlar birer truva atıdır"06 Kasım 2013
Terör Felâketi, Cihadın Keyfiyeti ve İslâmî Hakikatlerin Tebliği 06 Kasım 2013
İnsanı Uçuruma Götüren Sözler 05 Kasım 2013
HİCRET, ALLAH'A YÜRÜYÜŞÜN ADIDIR 05 Kasım 2013
İmamlar Mezheb Kurmadı...05 Kasım 2013
Asrın Şahitleri Olmak!.04 Kasım 2013
Kur'an'da Örtünme04 Kasım 2013
İşlerine Gelmediği İçin Şeriata Karşılar04 Kasım 2013
Mü`mine kadın televizyona karşı dikkatli olmalı`03 Kasım 2013
NİYET VE GAYRET03 Kasım 2013
HİCRETİ KUŞANMAK03 Kasım 2013
Vahiyle İnşa Olmanın Mektebi Aile Yuvalarımızdır!... 01 Kasım 2013
NAMAZI TERKETMEK01 Kasım 2013
Batı’nın amacı, İslâmî hareketi bitirmek!..01 Kasım 2013
"DÜRÜSTLÜK" BİR YAŞAM BİÇİMİ31 Ekim 2013
ABDULLAH OLMAK...30 Ekim 2013
Dünyaya Kanmak; Dünyayla Aldanmak25 Ekim 2013
PKK'nın İslamla savaşına destekçi bulundu24 Ekim 2013
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMLARI NASIL OLMALIDIR 10 Ekim 2013
BAYRAMLARI BAYRAM YAPAN, ALLAH'A YAKLAŞMA ŞUURUDUR 14 Ekim 2013
KURBAN VE ZEKAT 15 Ekim 2013
Kurbanı anlamak 14 Ekim 2013
Kurban Ortaklığı 13 Ekim 2013
KURBAN BİZDEN NE İSTİYOR 14 Ekim 2013
Kurban Olun !!! 14 Ekim 2013
"RABBİN İÇİN KURBAN KES"10 Ekim 2013
İsmail'in Kurban Edilme Olayı 11 Ekim 2013
İslam inancında geçen, Arefe günü ve Kur'an........ 13 Ekim 2013
BAYRAM NAMAZI 13 Ekim 2013
Kurban Ve Teslimiyet 10 Ekim 2013
KURBAN VE BAYRAM 13 Ekim 2013
Kurban Almak mı? Kurban Olmak mı? 09 Ekim 2013
Kapitalizmden kurban istismarı10 Ekim 2013
Kur'anda Kurban Kavramı09 Ekim 2013
İbâdetle âdet arasında Kurban Bayramı09 Ekim 2013
KURAN-I KERİM'İN ÖZELLİKLERİ08 Ekim 2013
İslami Camiada Ne Oluyor?08 Ekim 2013
Ulusal Kimlik İslamsızlaştırır08 Ekim 2013
Kaldırılan 'Andımız' Hitler ve Mussolini uygulamasıydı03 Ekim 2013
Karaman'dan Göz Yaşartan Yazı03 Ekim 2013
Eleştiri Yeteneğini Kaybetmiş, 'Küçük Ama Bizim' Ümmetimiz 02 Ekim 2013
Şans Oyunlarında Besmele ve Şükür28 Eylül 2013
Bu Toplum, 50 yıl Sonra Müslüman Kalabilecek mi?28 Eylül 2013
(Zorla) ’Birleş(tiril)miş Milletler Teşkilatı’, ve..28 Eylül 2013
Hicretle Aydınlanan Şehir: Medine-i Münevvere28 Eylül 2013
DİNE RAĞMEN FELSEFE28 Eylül 2013
MÜSLÜMANLARIN FELSEFE İLE TANIŞMASI27 Eylül 2013
KURAN DETAYLIDIR 28 Eylül 2013
HÜKÜM YALNIZ ALLAH'INDIR 27 Eylül 2013
KURAN EKSİKSİZDİR 27 Eylül 2013
KURAN APAÇIKTIR27 Eylül 2013
Şeytan'ın Değil Allah Yolunda Bir Gençlik24 Eylül 2013
Kızlarımıza Nasihatlar24 Eylül 2013
Resmî İdeoloji ‘İkon’una Teslimiyet ve Bey’at, Ne Zamana Kadar?24 Eylül 2013
Müslümanlarda Kuşatıcı Yapı Eksikliği ve Zaaflar24 Eylül 2013
Hakkaniyetten Ayrılanı Nasıl Kurt Kaptı?22 Eylül 2013
Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömer miydi?22 Eylül 2013
CEMAATI BÜYÜTMENIN HEDEF OLMASI20 Eylül 2013
ARACILARIN ŞEFAAT EDECEĞİ İNANCI20 Eylül 2013
TARİKATLARDA ARACILAR21 Eylül 2013
İNSAN SÖZÜNÜ ALLAH’IN SÖZÜ SAYMA21 Eylül 2013
DİN BÜYÜKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMA21 Eylül 2013
PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMA 21 Eylül 2013
ŞİRKİ REDDEDER GÖZÜKME20 Eylül 2013
Müşrik, Aracıların Şefaatine İnanır20 Eylül 2013
Allah`ın gücü ile aldanma20 Eylül 2013
Yanlış Tevekkül20 Eylül 2013
Seyyid Kutub'dan "İslam ile cahiliyenin uzlaşmazlığı" üzerine20 Eylül 2013
Hz. Peygamber'in Hayatından Adalet Örnekleri17 Eylül 2013
Allah`ın Affı ile aldanma17 Eylül 2013
Peygamberimiz'in Sözlerinde Kardeşlik17 Eylül 2013
Hadislerden Kültürümüze Yansıyan Komşuluk Öğretileri17 Eylül 2013
Taklit mi, Model Almak mı?11 Eylül 2013
Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav)11 Eylül 2013
İnsana Güzellik Katan Mucize: Kur'ân10 Eylül 2013
Kur’an’a göre akletmek nedir?11 Eylül 2013
Hatim kampanyaları üzerine10 Eylül 2013
Toprağı İşler Gibi Çocuğunuzu İşleyin10 Eylül 2013
Hz. Peygamber'in Çocuklarla Hatıraları09 Eylül 2013

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Hava Durumu
Takvim
Kur'an-ı Anlama Platformu
Kur'an'ı Anlama Platformu Meal Yarışması 2012
Facebook Beğen
Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!