Hakkımızda
İletişim
Video Galeri
Foto Galeri
Tasavvuf Dosyası
 
Ana Sayfa > YORUM ANALİZ

NÜBÜVVET VE KULLUK
01 Kasım 2013
Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.


Allah(c.c) ,insanlık tarihinin her döneminde, insana kulluğun nasıllığını öğreten elçiler göndermiş ve hiçbir dönem insanoğlunu başıboş bırakmamıştır. Yaratılış gayesi sadece Allah’a kulluk olunca, kulluğu insana öğreten başöğretmenler de Peygamberlerdir. Tarihler boyunca insanoğlunun sadece iki safı vardı. Tevhid ve şirk! Tevhid Allah’ın vaaz ettiği yaşam tarzının anahtar cümlesidir ve hiçbir zaman değişmemiştir. Tevhid de hüküm koyucu Allah’tır (c.c). O hükümleri insana bildiren, davet eden Allah’ın elçileri hep aynı misyon ile var olmuştur…


Şirk dininde ise; şirk dininin mahiyeti hiç değişmemiş, şirk dinin vaaz edicileri, hüküm icat ediciler hep değişmiştir. Bir şirk sistemi tutmayınca, başka bir sistemini devreye koymuşlardır. İnsanoğlunun yapısında hem iyilik ve hem de kötülük yapabilme özelliği vardır ve bu da imtihanın bir parçasıdır. İradelerini kullanma konusunda serbest bırakılmış olan insanı, peygamberler özgür bir tercih ile iradelerini haktan, adaletten, doğrudan, güzelden, iyiden yana kullanmaları için bir çağrı ile gelmişlerdir, bir dava yüklenmiş bir davayı yüklenerek seslendirmişlerdir. O dava Tevhid Davasıdır…
 
Bu insanlar iki grup çağrı karşısında tarih boyunca insanlar iki gruba ayrılmışlardır. Kabul edenler ve etmeyenler. Kabul edenler saflarını seçtikten sonra, tercihlerinin gereğini yapmış ve çağrının ekseninde bir hayat yaşamışlar ve gerektiğinde bu yaşam için ağır bedeller ödemişlerdir. Kabul etmeyenlerde karşısına geçmiş engelleme adına ellerinden geleni yapmış inançlarının gereğini ortaya koymuşlardır. Ahir zamanda bir grup insan daha peyda olmuştur.
 
Bunlar da peygamberi kabul ettiğini iddia edip, kabul ettiği davanın gereğini yapmayanlar veya yapmaya çalıştığını zannederek kimi emirleri alıp (namaz gibi), kimi emirleri de görmezden gelerek hem çağdaş, modernist algıların dayattığı dini (yaşam şeklini) yaşarken, hem de güya dinden de vazgeçmemiş olduğunu düşünen tevhidi gerçekliliğe uymayan bir anlayışta olan insanlar var olmuştur.

Hiçbir şey boşuna yaratılmamış, hiç bir iş boşuna emredilmemiş ve hiçbir peygamberde boşuna gönderilmemiştir.

Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? O’na inananların sorumlulukları nelerdir? Ne yapmalılar? Nasıl Yapmalılar? Ve Niçin Yapmalılar? Bütün bu sorulara cevap aramak ve bilinçli tercihlerin sahibi olmak zorunluluğu vardır…

Kur-an’ı kerim ışığında peygamberlerin niçin gönderildiğini sıralamak gerekirse;

1:Allah’a davet etmek için gönderilmişlerdir.
“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona “Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin” diye vayh etmiş olmayalım” (Enbiya:25)

Tüm peygamberler Allah’ın ilahlığını ilan etmiş ve insanları Allah’tan başka ilah tutmamaya davet etmişlerdir. O halde” ilah” kavramının hangi anlamlarda kullanıldığı bilinmesi farzdır…

2:İnsanları Doğru Yola Davet Ederler
“Elif-Lam-Ra. (Bu Kur-an) Rabb’lerinin izniyle insanları karanlıklardan nura övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.''(İbrahim:4.)

Peygamberler her türlü karanlıklardan Allah’ın kitabıyla, Allah’ın yoluna çıkarmak için gönderilmişlerdir. Peygambere inananların üzerine düşen en önemli sorumluluklardan birisi de önce kendisi Allah’ın kitabıyla karanlıkları yararak Allah’ın aydınlık yoluna çıkmak ve orada hayatını sürdürmek zorundadır. İkinci olarak ta tebliğ görevini üstlenerek insanları yaşadığı çağın karanlıklarından Allah’ın yoluna çıkarmaktır… Bu, görev ihlal edildiğinde fitne fücur, fesadın yaygınlaşması ile karşı karşıya kalınacaktır. Belki de şu çağın karanlıklarının sebebi peygambere inananların davet sorumluluğunu ihlal etmeleridir!

3:Tağuta İtaatten, ibadetten sakındırmak için
“And olsun ki her ümmeteAllah’a ibadet edin ve tağutlardan kaçının” diye Peygamberler gönderdik” (Nahl.36)
Tağuta ibadetten kaçınmak için önce tağutun tanınması gerekmektedir. Kur-an’ı kerimin kavramlarından bir kavram olan tağutu yine de Kur-an’dan öğrenerek tağuttan kaçınılmalıdır… İlk emri “Oku” olan bir dinin müntesipleri okumakla yükümlü oldukları kitabı hakkıyla okumazlar ise tağutun ne olduğunu bilemeyecek ve dolayısı ile tağuttan ve ya tuğyan etmekten kaçınamayacaklardır.

4.Peygamberler İtiraz kapısının kapanması için gönderilmiştir
“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak Peygamberler gönderdik ki insanların Peygamberlerden sonraAllah’a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allahazizdir ve hakimdir”.(Nisa 165)

Yapılan yanlışların, vahiyle şekillendirilmeyen hayat tarzının, vahye göre hüküm verilmeyen siyasetin. Vahye tabii olamayan ekonominin. Vahiyden ölçüsünü almayan sanatın, edebiyatın, kültürün bahanesi kalmasın diye peygamberler gönderilmiştir. Ayet net ve açıktır. Bulunulan ortam kişinin imtihanıdır. Bu nedenle bulunulan ortam İslamsızlığa bahane olmamalıdır. Zira imtihan şeklini belirleyen Allah’tır… Seküler algılarla yorumlayarak İslami ölçülerden ödün vererek belirlenene ölçülerin bahanesi geçerli olmayacaktır.

5: İnsanlara Örnek Olmak İçin Gönderilmiştir
“Andolsun sizeAllah’ı ve ahret gününü umanlara ve Allah’ı çokça zikredenler içinAllah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır”.( Ahzap 21.)
Peygambere inananlar Tevhidi, ittikayı, ihsanı, ihlası, kardeşliği O’ndan öğrenerek O’nu örnek almalıdır…

Devlet başkanı için, ordu komutanı için, baba için, dede için, eş için. Cemaat önderi için. Komşu için ortak için… Velhasıl tüm insanlık için örnektir. Allah’tan korkup, Allah’ın razı olmasını isteyen insan için Allah’ın resulünde güzel bir örnek vardır… Peygambere inananların, peygamberi hayatın merkezine almak zorundadır. Peygamberlere iman, Peygamberi örnek almayı, peygamberi takip etmeyi gerektirir. Ayrıca peygambere itaat etmek Allah’a iman etmenin de bir gereğidir.

“KimAllah’ın elçisine itaat ederseAllah’a itaat etmiş olur” (Nisa:80).
Ayetin mesajı net ve açıktır.Ve hatta diğer bir ayeti kerimede Allah’ın sevgisi Rasülüne itaat şartına bağlamıştır.

“De ki “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’ da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve merhamet sahibidir”.(al-i İmran-31).

Peygambere tabi olmak, peygambere itaat etmek Allah’ı sevmenin işareti olarak, delili olarak sunulmuştur. Şayet Allah sevmek gibi bir iddianız varsa ispatı peygambere tabi olmak, O’nun yolunda gitmek, izini takip etmektir.

6: Ve yine Peygamberler sorunların hallinde hakem bilip, çözüm önerisine başvurmak için hakem olarak gönderilmişlerdir.
“Hayır Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hakemliğine başvurup, sonrada senin vereceğin karara gönüllerinde burukluk duymaksızın kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olmazlar”.(nisa:65)

Rabbimiz şanına yemin ederek aralarında tartışmalarda çözüm için Peygamberin hakemliğine baş vurulması gerektiğini bunun imanın bir belirtisi olduğu açıkça beyan edilmiştir. “Yüce Allah münafıkların kesin bir imana sahip olabilmeleri için üç boyutlu şartlar silsilesini gündeme getirmektedir.

Bunlardan birincisi hukukî boyut: Tartıştıkları bir konuyu Hz. Peygamber'e getirmek, ona danışmak ve onun hükmünü beklemektir.

İkincisi kalbî boyuttur ki, Peygamber'in verdiği hükme karşı vicdanında hiç burukluk duymamaktır.

Üçüncüsü de davranışlarıyla tam bir teslimiyet göstermektir.Hukukî, psikolojik ve davranış boyutlarıyla münafıklar, Allah 'ın istediklerini yerine getirmedikçe iman etmiş olmayacaklardır. Aslında buradaki anlatım sadece tarihî bir içerik değil aynı zamanda evrensel bir açılımı ihtiva etmektedir” Hz. Peygamber'in sünnetine müracaat etmeyen, onun hükümlerini kabul etmeyen ve tam bir teslimiyet göstermeyenler gerçek iman etmiş olamazlar. (B.Bayraklı).
Her iddia ispata muhtaçtır. Allah’a ve Peygambere iman hayatın en büyük iddiasıdır. Ve ispatı da peygamberi Örnek, önder edinmekle mümkündür…Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM ANALİZ Haberleri

Başlık Tarih
 
Marlboro sigaraları içerek emperyalizme lanet okunamaz!27 Mart 2015
“En Büyük Arzum Allah'in Benden Razı Olmasıdır”26 Mart 2015
Müslüman Tutsaklar İçin Adalet ve Özgürlük23 Mart 2015
İslami Açıdan Newroz Kutlamaları21 Mart 2015
Büyük Şeytan’la Ortaklığın İrfani ve İnkılabi Çerçevesi19 Mart 2015
Kur’an ve anayasa18 Mart 2015
M. Kamal, Çanakkale Harbi’nde askerlerin şehitliğine inanmadığını yazıyor17 Mart 2015
İbn Arabi'nin kafasındaki garip Tanrı anlayışı26 Mart 2015
Eski Düşmanlıklar Dostluklara Dönüşürken…17 Mart 2015
“Hakk’a tapan millet” diyen istiklâl marşı cumhuriyetle uyuşmuyor16 Mart 2015
Ha Çanakkale ha Halepçe 'Çanakkale geçilmiştir'16 Mart 2015
Altı ok cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”12 Mart 2015
Diliniz KABA, Vicdanınız TAŞ05 Mart 2015
28 Şubat Darbe Süreci ve Yapılmamış Muhasebeler03 Mart 2015
Hazreti Ali (Radıyallahu anh)03 Mart 2015
Postmodern İnfaz27 Şubat 2015
İnsanlık Tarihi Boyunca Müslümanlara Reva Görülen İfade 'YOBAZ'26 Şubat 2015
DÜNYA İLİM TARİHİNE GİREN İLK KADIN HZ. AİŞE ANNEMİZ VE ALİME KADINLAR26 Şubat 2015
Bir Hidayet ve Öze Dönüş Öyküsü26 Şubat 2015
İlim Öğrenmek Her Müslüman'a Farzdır25 Şubat 2015
Mukaddesata Saldırı: Ezan, Cami ve Kuran Düşmanlığı25 Şubat 2015
Darlık da Genişlik de İmtihandır!25 Şubat 2015
Hepiniz Bu Katliama Ortaksınız!24 Şubat 2015
İSLAM' DA KEHANET ve BURÇ SAPKINLIĞI24 Şubat 2015
623622 Şubat 2015
Vahşeti Pazara, Acıyı Markaya Dönüştüren Fırsatçılık19 Şubat 2015
Analist Melahat Kemal: İran’ın Gizli Birimi " Birim 190"19 Şubat 2015
‘Batıda Bilinçli Olarak İslam Korkusu Üretiliyor’16 Şubat 2015
Özel emeklilik caiz midir?10 Şubat 2015
29 yıl hapis az, 1 yıl denetimli serbestlik çok10 Şubat 2015
Ömer Muhtar / Libya'nın İşgali ve Direniş07 Şubat 2015
Cayır Cayır Yanan Binlerce İnsan05 Şubat 2015
Bir Hidayet ve Öze Dönüş Öyküsü04 Şubat 2015
TESETTÜR ŞUURUNUN KAYBOLMASI ÜZERİNE28 Ocak 2015
Kemalizmin Kökenleri -Tarihe Emretmek-28 Ocak 2015
Özgüven Patlaması Değil Özgüven Ahlakı Yaşayan Gençlik27 Ocak 2015
Peygamber'le Savaşanlar Kaybetmişlerdir27 Ocak 2015
Kral öldü25 Ocak 2015
“Cihad”a “terör” diyen “İslam”a ne demiş olur?20 Ocak 2015
Böyle Olur Şam Zindanında Şehadet…17 Ocak 2015
Mümin Hayatında Şükrün Yeri13 Ocak 2015
Arkasında o grup mu var? PEGİDA'da şok ayrtıntı06 Ocak 2015
Başörtülülerin dört hali05 Ocak 2015
MÜBAREK MEVLİD (NOEL) KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN!02 Ocak 2015
Yılbaşı Kutlama Pespâyeliğini M. Kemal Resmîleştirdi30 Aralık 2014
Yakup Köse’yi Kim Tutukladı30 Aralık 2014
Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin25 Aralık 2014
Noel’in Adını Koymak24 Aralık 2014
Hayatsız İnsanlar, İnsansız Hayatlar24 Aralık 2014
Menemen tam bir tezgâhtı23 Aralık 2014
İslam'ın Güçlü Kalesi: Tesettür22 Aralık 2014
Yılbaşı kapitalizmin tüketim bayramıdır22 Aralık 2014
Ortak Payda: Örtü Düşmanlığı22 Aralık 2014
AİLECE MÜSLÜMAN OLDUK 18 Aralık 2014
MÜ’MİN GİRDİĞİ YERE HAYAT VERMELİ! 18 Aralık 2014
‘Alfabe İnqılabı’na Değil, ‘İnkilabın Alfabesi’ne İhtiyaç Vardı16 Aralık 2014
DARU’L-İSLAM’DA ‘’NOEL’’ ÖRNEĞİ VE MODERNİZM15 Aralık 2014
Aleviler Katilini Sevmemeli, Sünniler Düşmanına Sığınmamalı 09 Aralık 2014
TC Tarihinde 5816 Sadece Bir Sayı Değildir!08 Aralık 2014
Kadın çalışınca 'Ümmet' neler kaybeder?06 Aralık 2014
Ölüler Göreve Çağırıyor06 Aralık 2014
Batıla Benzemek Haramdır!25 Aralık 2014
“İslam toplumu, Ahlâk toplumudur”04 Aralık 2014
Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) 05 Aralık 2014
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Muhammed (s.a.s.) 04 Aralık 2014
Ümmet Olma Önünde Duran Engellerden Biri: Milliyetçilik Akımı 04 Aralık 2014
Gençlere Dayatılan Sloganlar ve Tatminsizlik‏04 Aralık 2014
Kadın, "Ey Müminler" Hitabının Muhatabıdır.02 Aralık 2014
Keşke’ Dememek İçin…02 Aralık 2014
Kalp ve Ruh Damağımı Tatlandıracak Bir Tat Ya Rab02 Aralık 2014
Geçmişini ve Geleceğini Hayra Dönüştürmek İstemez misin?02 Aralık 2014
Dünyevileşme ve Laikliğe Karşı Medenileşme01 Aralık 2014
Dindar Atatürk!01 Aralık 2014
İslam’ı dört karılı merhametsizlerin dini olarak göstermek zulümdür01 Aralık 2014
Tesettür düşmanlığı İslam’a karşı duyulan kinin göstergesidir”28 Kasım 2014
Çarşaf asaletin zirvesi, küfür cephesinin korkusudur!28 Kasım 2014
Deyyusun kadın felsefesi: "Önce pazara; sonra intihara!"28 Kasım 2014
Bu ne fitne ya Rabbi…25 Kasım 2014
Batı’yı Rahatsız Eden Güç25 Kasım 2014
”Hz. Muhammed'in Sünnetinin Doğru Anlaşılmasi ve Günümüz Sorunları”24 Kasım 2014
Tekkeler neden kapatıldı?24 Kasım 2014
ABD’nin Yeni Projesi: Komploculuk19 Kasım 2014
"Özgür Filistin"ten, "İşgale Hizmet"e Dönüşen Filistin Yönetimi19 Kasım 2014
siyonistler Aksa’da, İslam Ümmeti nerede?18 Kasım 2014
Çarpık Başörtüsü ve Tesettür Anlayış ve Uygulamaları17 Kasım 2014
90 Yıllık Kemalist Dayatmalar ve Dersim Gümbürtüleri..17 Kasım 2014
Sünniler Borçlu, Aleviler Alacaklı mı?17 Kasım 2014
O Fotoğraf Karesinde Asalet, Zarafet ve Bilgelik Bulanlar17 Kasım 2014
Cuma Günü Niçin Tatil Olsun?14 Kasım 2014
Kudüs Ya da İslam Ümmetinin Şerefi ve Geleceği14 Kasım 2014
Zorunlu Bir Din Dersi Yok ki...13 Kasım 2014
Kamusal Matem Despotizmi11 Kasım 2014
Dilipak: Koç ile Cumhuriyet "kesebir" çalıştı10 Kasım 2014
Diyelim ki Neve Şalom Sinagogu’nu kapattık...06 Kasım 2014
Allah’a Kulluğu Ertelemenin Riskleri ve Dünyada Musibet05 Kasım 2014
Senai Demirci : Atatürk Olmasaydı !31 Ekim 2014
Çok Canım Sıkılıyor, Kürt Vuralım İstersen…28 Ekim 2014
Rahat Kızlar23 Ekim 2014
Bir Kanton Uğruna Amerika’nın Müttefiki Olmak!23 Ekim 2014
“KURUCU BİR EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRMELİYİZ” 22 Ekim 2014
Asıl Terörist ABD’dir 22 Ekim 2014
Yeniden Dirilişin Dinamikleri 22 Ekim 2014
İslam’a teslim olmak mı, İslam’ı teslim almak mı? 22 Ekim 2014
Müslümanlar Nasıl Kazanır?22 Ekim 2014
Mehmet Göktaş’tan Çok Sert Yazı! 22 Ekim 2014
El Ne Der?21 Ekim 2014
Tesettür Sadece Örtünmek midir?21 Ekim 2014
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın tweeti sosyal medyada tartışma yarattı!21 Ekim 2014
Batılı gözüyle Türkiye ve IŞİD21 Ekim 2014
Zılgıt Çekerek ‘Öldürün’ Diye Bağıran Kadınlar!20 Ekim 2014
PKK’NIN YÜKSEKÖĞRETİM YAPILANMASI TASFİYE EDİLMELİ !19 Ekim 2014
Ey İman Edenler… Adaleti Kollayıp Gözetin!17 Ekim 2014
KURAN YETMİYOR MU?17 Ekim 2014
Apaçık Delil mi Arıyorsun?17 Ekim 2014
Kuran’dan Yüz Çevirmek17 Ekim 2014
HSYK Seçimlerinden Sonra Yargı Bizi Yargılar mı? 13 Ekim 2014
Türk ve Kürt Ulusolcularının Yankeeleşmesi13 Ekim 2014
İlahlıktan Seyyitliğe07 Ekim 2014
Başörtüsü; Pirsing vs.02 Ekim 2014
Kurban ve bayramı 03 Eylül 2014
Bayram 04 Eylül 2014
Bayram 04 Eylül 2014
Geleneğimizde Kurban Bayramı 03 Eylül 2014
Hac ve Kurban 02 Eylül 2014
İNSAN İLE KUR’AN ARASINDAKİ ENGELLER…29 Eylül 2014
Neye TARAF, Kime SÖZCÜ!25 Eylül 2014
Allah Rasulü Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak…24 Eylül 2014
Neye İman Ediyoruz? Gelenek mi? Kur’an mı?24 Eylül 2014
Erkeğin Elinin Kiri, Kadının Namusu!24 Eylül 2014
Dosdoğru Yol Hangisi?24 Eylül 2014
Kur’an’ı Kerim Üzerine “UYDURULAN” Hurafeler…22 Eylül 2014
Banka Faizi ve Kar Payı Aldatmacası !22 Eylül 2014
Anlaşılsın İstenilmeyen Kitap!20 Eylül 2014
Kuran’ın Çağrısı…20 Eylül 2014
Peygamberimizin Veda Hutbesinden Alacağımız Dersler19 Eylül 2014
Süslü İşler ve Dûn’ya19 Eylül 2014
Çokluk Yarışı…19 Eylül 2014
Kur’an’ın Çizdiği Sınırlar Hayatımızı Güzelleştirir…19 Eylül 2014
Rabbimizin İnsana Verdiği Değer…18 Eylül 2014
Kur’an = Hayat18 Eylül 2014
Mücahide kadın18 Eylül 2014
Resmî Tarihin Enkazı Ne Zaman Kaldırılacak?15 Eylül 2014
11 Eylül ‘Arap Baharı’nı Etkiledi mi?15 Eylül 2014
Allah’ın Tek Dini İslam’a Son Davet KUR’AN !11 Eylül 2014
Kitaba Sarılın…11 Eylül 2014
Kuran ve Aile Kavramı…10 Eylül 2014
Kitab’ın Tahrifi : İsrailoğulları ve Müslümanlar!10 Eylül 2014
Dinsizliğin Getireceği Tehlikelere Karşı Çözüm : Kuran Ahlakı10 Eylül 2014
Allah’ı Anmada Gevşeklik Etmek10 Eylül 2014
Kuran’ı Rehber Edinmek İçin Önce Anlamak Gerek!08 Eylül 2014
Şirk ve Mezarlık Kardeşliği…08 Eylül 2014
Ölçü ve Tartıyı Adaletle Yerine Getirmek…08 Eylül 2014
DEVLET-İ ÂLİ MEDİNE İSLAM DEVLETİ YÖNETİMİNDEN MISIR’DAKİ HADİSELER İÇİN BASIN AÇIKLAMASI08 Eylül 2014
İndirilen Değil, Uydurulan; “Zan” Dini…05 Eylül 2014
İnşallah’ı Maşallah’ı Var mı, Yok mu?04 Eylül 2014
Müslümanlar Kur’an’ı Anlayarak Okumuyor04 Eylül 2014
Müslüman Olanlar Doğruyu Araştıranlardır!04 Eylül 2014
Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Olmak03 Eylül 2014
Ayetler Bağlamında Komplo Teorileri02 Eylül 2014
SIKINTILARINI NAMAZLA TEDAVİ ET02 Eylül 2014
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Üstün Bir Ahlak Üzere İdi02 Eylül 2014
Terk Edilmiş Kitap: Kur’an 02 Eylül 2014
Ateşe Çağıran Bir Gelenek: Ataların Dinine Bağlılık01 Eylül 2014
Değerini Bilmediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman29 Ağustos 2014
Peygamber Mescidinde Çocuklar 31 Ağustos 2014
Yönetici Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav)31 Ağustos 2014
Örnek Muallim Hz. Peygamber30 Ağustos 2014
Örnek Eş Hz. Peygamber29 Ağustos 2014
12 Madde’de Örtünme Gerçeği31 Ağustos 2014
Tesettürün Moderni de mi Olurmuş?30 Ağustos 2014
Şal ve Gözlük Kombini…!29 Ağustos 2014
Hanımlar! Asli Vazifenize Dönün28 Ağustos 2014
Günümüzde ki Çeyrek Tesettür27 Ağustos 2014
"İsrail var olma mücadelesi veriyor"27 Ağustos 2014
Mescidler, tefrika aracı haline getirilmemeli26 Ağustos 2014
KUR’ÂN-I KERÎM’İ TEFEKKÜRLE OKUMALI 26 Ağustos 2014
Tesettür nereye gidiyor?23 Ağustos 2014
Heykelleri Yarıştırıp İnsanları Savaştıran Ulusalcılık21 Ağustos 2014
Batı'nın Vicdanına Terk Edilen Müslümanları Suçlamak 20 Ağustos 2014
Dînin Kültürleşmesi ya da Kültürün Dînleşmesi18 Ağustos 2014
Atatürk Kur’an’ı Neden Türkçeye Çevirtmişti?18 Ağustos 2014
TC, Kürdistan, kafatasçılık...18 Ağustos 2014
IŞİD, Kara Propaganda ve İkiyüzlü Hümanizm Üzerine15 Ağustos 2014
MÜSLÜMAN SAATİ OLUR MU? 13 Ağustos 2014
Bir Turnusol Kâğıdı Olarak Gazze Direnişi10 Ağustos 2014
Alevilerin Şiilik ile İmtihanı10 Ağustos 2014
Sloganik kardeşlik ile rasyonel kardeşlik08 Ağustos 2014
TAKVA08 Ağustos 2014
Atasoy Müftüoğlu: Kur’an Referans Kaynağı Olmaktan Çıkmıştır 08 Ağustos 2014
Gülen, İsrail’e beddua edemez, çünkü!08 Ağustos 2014
Müslümanları Batıcılık Rezil Etti07 Ağustos 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek! 07 Ağustos 2014
Gazze Kazandı, Vallahi de Kazandı Gazze!06 Ağustos 2014
Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?05 Ağustos 2014
Hayat Kur'an'la Değer Bulur05 Ağustos 2014
Bayram'ın ardından 05 Ağustos 2014
“Yahudi Halkı Nasıl İcat Edildi?”05 Ağustos 2014
İran ve Suudi Arabistan’ın İsrail’le Ortak Paydası05 Ağustos 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?04 Ağustos 2014
Huşu, Arınma, Takva, Namaz ve Hidayet İlişkisi04 Ağustos 2014
Ben Kimim? Sorusuna Kur’an dan Cevap Bulmak03 Ağustos 2014
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor02 Ağustos 2014
Allah Demek Anlam Demektir02 Ağustos 2014
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?01 Ağustos 2014
Namazla Rabb'e Hicret 31 Temmuz 2014
“Filistin ve ümmetin kurtuluşu için Kur’an’a sarılmalıyız” 31 Temmuz 2014
Boykotun Önemini Kavrayamayanlar İçin Bir Haber 31 Temmuz 2014
Karanlığa ve Zulme Karşı Yürüyen Kur’anlar Olalım 31 Temmuz 2014
İran ve Hizbullah’ın “Kudüs Edebiyatı” ve Türkiye’deki Şii Siteleri25 Temmuz 2014
Kutsallara Bile Haram Bulaştırılıyor25 Temmuz 2014
IŞİD İsrail’e hizmet eden bir örgüt mü?19 Temmuz 2014
'Dün Peygamber Öldürdüler Bugün Bebek Öldürüyor'17 Temmuz 2014
Ah Gazze!.. Messi'ye, Ronaldo'ya Bakıp Utanır mıyız?15 Temmuz 2014
Arap Düşmanlığını Irkçılıktan Saymayan Ruh Hali15 Temmuz 2014
Filistin’e Ağlarken, Zalimlere Methiye Düzmek!13 Temmuz 2014
Cenk ve Erdem'in Erdem'i Nasıl Dindar Oldu?12 Temmuz 2014
Füzeler, Goller Kadar Kederlendirmiyor11 Temmuz 2014
’Mezar-Türbe’ Düşmanlığı ve Kutsamacılığı Arasında..10 Temmuz 2014
Yere göğe sığdırılamayan Mevlana'dan(!) İnciler(!)05 Temmuz 2014
Orijinal teravih nasıl kılınır?01 Temmuz 2014
İslam 'Erkeğin Tesettürü' İçin Ne Diyor?26 Haziran 2014
Ramazan'ın İhyası.. 24 Haziran 2014
Balyoz Hayal, Ergenekon Hayalet miydi?24 Haziran 2014
Zindanda Unutulmuş Müslümanlar 24 Haziran 2014
İSTİĞFAR ETMEK21 Haziran 2014
İbadet, İtaat, Kulluk 21 Haziran 2014
DÜNYA HAYATI20 Haziran 2014
ZİYÂRET ÂDÂBI21 Haziran 2014
HEDİYELEŞME ÂDÂBI20 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN İNFAKI20 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN TEFEKKÜRÜ18 Haziran 2014
Yakın bir gelecekte bir mehdi fitnesi bizi bekliyor gib18 Haziran 2014
Bu Yazıyı Okumadan IŞİD ve Türkiye Hakkında Yorum Yapmayın!17 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN ALLAH'A YAKARIŞI16 Haziran 2014
Ramazan Borsası 16 Haziran 2014
“Rabbimiz Allah’tır” demenin bedeli 16 Haziran 2014
IŞİD’in Arkasında Stratejik Bir Akıl İşliyor15 Haziran 2014
‘Irak ve Şam Diyarları’ndaki Cesed Bataklığı ve IŞİD14 Haziran 2014
Zaman Yazarı Kirli Planı İtiraf Etti!14 Haziran 2014
ÜÇ ÇEŞİT SAPIK YOL VARDIR 14 Haziran 2014
İMANIN YÜCELİĞİ 14 Haziran 2014
ŞİRK VE CEHALET 13 Haziran 2014
Dünya Hayatı, Sizi Aldatmasın!13 Haziran 2014
Irak’ı tek kurşun atmadan IŞİD’e teslim eden kim?13 Haziran 2014
Truva atı IŞİD ve yüz yıllık plan13 Haziran 2014
Toplum mühendislerinin yeni gözdeleri: Neo-Menkıbeciler13 Haziran 2014
Beraat Gecesi / Kandili hakkında bilgi (uydurma mı? gerçek mi?12 Haziran 2014
ALLAH RASULÜ'NÜN NAMAZA VERDİĞİ EHEMMİYET12 Haziran 2014
Musul işgali, İngiliz/Suud operasyonudur!11 Haziran 2014
Dilipak: Bu iki değeri kaybedersek...11 Haziran 2014

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen
Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!